Khác biệt giữa các bản “Đơn vị quân đội”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
| 1,000,000-10,000,000+
| 4 Cụm tập đoàn quân trở lên
| [[Đại Thống tướng]] hay
[[Đại Nguyên soái]]
|- valign=top style="border-bottom:1px solid #999;"
Người dùng vô danh