Khác biệt giữa các bản “Wikipedia:Biểu quyết xoá bài/Cuộc thi Olympic truyền thống 30 tháng 4”

Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
;Giữ
# {{bqg}} Cuộc thi này hỏi 10 học sinh miền Nam thì tầm 8 đứa biết. Bản thân tôi cũng được huy chương từ cuộc thi này. Có điều chất lượng bài quá kém, cần cải thiện. [[Thảo luận Thành viên: Ihsikuyr|<span style="font-weight:bold; color:black; text-shadow:grey 0.4em 0.4em 0.5em; letter-spacing: 2px; padding: 1px 3px;"><i>Dark Shogun</i></span>]] 14:31, ngày 27 tháng 6 năm 2021 (UTC)
# {{bqg}} Đồng ý với với quan điểm của bạn Ihsikuyr. <span style="font-family: Courier; text-shadow:#FFFF33 0.2em 0.2em 0.2em; letter-spacing: 1px; padding: 1px 3px;"> <i>'''[[Thành viên:Khanh Nguyen|Khánh]]<span>[[Thảo luận Thành viên:Khanh Nguyen| ♪KatyCat]]</span>'''</i></span> 15:34, ngày 27 tháng 6 năm 2021 (UTC)
;Ý kiến