Khác biệt giữa các bản “Chủ nghĩa chống tư bản”

n
(Đã cứu 1 nguồn và đánh dấu 0 nguồn là hỏng.) #IABot (v2.0.8)
 
 
=== Chủ nghĩa Marx ===
Karl Marx coi chủ nghĩa tư bản là một giai đoạn lịch sử, một khi tiến bộ nhưng cuối cùng nó sẽ trì trệ do các mâu thuẫn bên trong và cuối cùng là theo chủ nghĩa xã hội. Karl Marx tuyên bố rằng chủ nghĩa tư bản không chỉ là một bước đi cần thiết cho tiến trình của con người, mà nó sẽ phải đối mặt với một cuộc cách mạng chính trị trước khi bao trùm xã hội không giai cấp. [36] Người theo chủ nghĩa Marx xác định vốn là "mối quan hệ xã hội, kinh tế" giữa con người (chứ không phải giữa con người và vật). Theo nghĩa này họ tìm cách xoá bỏ vốn. Họ tin rằng sở hữu tư nhân của các phương tiện sản xuất làm phong phú cho các nhà tư bản (chủ sở hữu vốn) với chi phí của người lao động ("người giàu trở nên giàu hơn, và người nghèo trở nên nghèo hơn"). Nói tóm lại, họ cho rằng chủ sở hữu phương tiện sản xuất không hoạt động và do đó khai thác nhân công. Theo quan điểm của Karl Marx, các nhà tư bản cuối cùng sẽ tích lũy ngày càng nhiều vốn bần xóa cho tầng lớp lao động, tạo ra các điều kiện xã hội cho một cuộc cách mạng có thể lật đổ các thể chế tư bản. Quyền sở hữu tư nhân đối với các phương tiện sản xuất và phân phối được coi là sự phụ thuộc của các lớp không sở hữu đối với tầng lớp cầm quyền, và cuối cùng là một nguồn hạn chế về tự do của con người.
 
==Tham khảo==
543

lần sửa đổi