Khác biệt giữa các bản “Thành viên:The Earth Nguyen/Nhật”

Nguyên Phụng tái chỉnh.
(Nguyên Phụng tái chỉnh.)
[[Tập tin:Lâm Viên Đà Lạt.JPG|nhỏ|495x495px|''[[Lạc Dương|Lạc]] [[Lạc Dương (huyện)|Dương]]''<ref>Lạc Dương kia, [[Trường An]], Kinh [[Nam Kinh|Nam]] [[Bắc Kinh|Bắc]] xoay vần vũ<br />Lạc Dương này [[Đỉnh Langbiang|Lâm Viên]], [[Hồ Dankia - Suối Vàng|Đan Kia Vàng]] chốn mộng mơ.</ref> ''khác [[Kiến Nghiệp|Tam]] [[Thành Đô|Đô]]''<ref>'''''Tam Đô phú''''' (三都赋) Tả Tư (左思) những Lạc Dương, Thành Đô, Kiến Nghiệp,<br />[[Giấy]] [[Nhà Tấn|Tây Tấn]] than trầm ngày ly biệt, tao đàn, song gian.</ref>''<br>[[Hồ Xuân Hương|Xuân Hương]] chẳng phải [[Hồ Xuân Hương (Đà Lạt)|hồ]]?<br />[[Đỉnh Langbiang|Langbiang]] ngồi [[Hồ Than Thở|than thở]]<br />Ngắm [[Quảng trường Lâm Viên|Dã Quỳ]] ngẩn ngơ.''<br><small>Nguyên nhớ Phụng.</small>]]
'''日月''' hòa vào một, trong vũ trụ song hành.
 
'''''Anh vẫn chờ em'''''.
 
{{Reduced pull quote|left|''Từng nghe,<br>'''[[Quang Trung|Quang Trung ca]]''' đánh Nam dẹp Bắc<br>'''[[Julius Caesar|Ceasar anh]]''' vượt khắp hai châu<br>'''[[Oda Nobunaga|Oda huynh]]''' lập yên [[Thời kỳ Chiến Quốc (Nhật Bản)|Chiến Quốc]]<br>'''[[Thành Cát Tư Hãn|Temujin]]''' nhuộm [[Châu Á|Á]] một màu<br>Phải chăng chí trai chằng trên lưng ngựa<br>Thiên mã hành không một kiếp chẳng lùi''<br><br>''Đương,<br>'''[[Tập Cận Bình|Xi Jinping]]''' mộng [[Trung Quốc|Hoa]] thời<br>Tấm thân '''[[Hồ Chí Minh|Ái Quốc]]''' trọn đời thiết tha<br>'''[[George Washington|Washington]]''' nhớ cộng hoà<br>Ngàn năm đất [[Thổ|Thổ Nhĩ Kỳ]] vẫn là '''[[Mustafa Kemal Atatürk|Kemal]]'''<br>Phải chăng đời trai dân sinh nghĩ kế<br>Cúc cung tận tuỵ sắt đá không về<br>Cần chi biết mai kia trời chưa sáng<br>Vươn tay lên xé mở thấy trời quang<br>Hay,<br>Sáng tinh lên núi tối lên triều<br>Kinh bang tế thế sất gì siêu<br>Bên vai vác cuốc, vai nâng nước<br>Hí lộng sơn hà có bấy nhiêu''<br><br>''Xưa kia,<br>[[Luật pháp|Pháp]] tôn '''[[Thương Ưởng]]'''<br>'''[[Nguyễn Xí]]''' can trường<br>'''[[Hồ Nguyên Trừng|Nguyên Trừng]]''' một dạ<br>'''[[Gia Cát Lượng|Gia Cát]]''' trầm pha<br>Phải chăng dương này, tín là hơn cả<br>Ta sờn lòng buông thả được hay chăng?''<br><br>''Than ôi trời biển người tự do<br>Đói ăn, mệt nghỉ, chẳng tơ vò<br>Như,<br>'''[[Hạng Vũ|Bá Vương]]''' không kinh sách<br>'''[[Ragnar Lodbrok|Lothbrok]]''' giương buồm [[Tây Âu|Tây]]<br>'''[[Tào Tháo|Tào ca]]''' [[đài Đổng Tước]]<br>'''[[Alexandros Đại đế|Magnus]]''' chẳng ngưng giày<br>Buông tay theo ý không thèm nghĩ<br>Đời này cũng được có mấy khi''<br><br>''Lẽ thời chẳng phải thách kiên trì,<br>Xem '''[[Gia Long]]''', mươi năm lặn lội<br>'''[[Vương tộc Oldenburg|Oldenburg]]''' chậm toả [[Châu Âu|Âu châu]]<br>'''[[Tokugawa Ieyasu|Ieyasu]]''' lặng yên đợi hội<br>Nằm gai nếm mật '''[[Câu Tiễn]]''' ơi''<br><br>''Hay thôi xin là chân ẩn giả<br>Nhà xây bằng sách, trước trồng hoa<br>Lấy giấy làm mây<br>Lấy mực làm hồ<br>Thuyền ta trôi mãi<br>Đêm về như thơ''<br><br>''Ta cứ xin là ta mãi nhé<br>Sóng gió bập bùng chẳng chút mê<br>Ấy vậy mà,<br>Kiếp người chẳng thoát chữ tình<br>Lòng ai vương vấn bóng hình mảnh mai<br>Giang sơn có rõ hình hài<br>Cũng không sánh nổi một ngày cùng em<br>Rằng,<br>Bá Vương cười vang một cõi ngày hết mệnh lúc [[Bá Vương biệt cơ|biệt]] '''[[Ngu Cơ|Cơ]]'''<br>'''[[Lý Huệ Tông|Lý Sảm]]''' chẳng hợp làm vua chỉ tiếc sinh chỗ sai nhà<br>'''[[Fernando II của Aragon|Ferdinand]]''' – '''[[Isabella I của Castilla|Isabella]]''' người rời đi rồi cũng giả<br>'''[[Tây Thi]]''' – '''[[Phạm Lãi]]''' chỉ là mơ''<br><br>''Hà,<br>Rémy [[Không gia đình|luân lạc]] một thời<br>Bóng [[trà hoa nữ]] như đời Armand''<br><br>''Tên ngốc ngâm:<br>Anh không thể cùng em vào mùa hạ, nhưng nhất định cạnh em khi mùa đông<br>Anh không thể cùng em khi ngày nắng, nhưng nhất định cạnh em khi ngày dông.''
''Từng nghe,<br />Quang Trung ca đánh Nam dẹp Bắc<br />Ceasar anh vượt khắp hai châu<br />Oda huynh lập yên Chiến Quốc<br />Temujin nhuộm Á một màu<br />Phải chăng chí trai chằng trên lưng ngựa<br />Thiên mã hành không một kiếp chẳng lùi''
 
''Đương,<br />Xi Jinping mộng Hoa thời<br />Tấm thân Ái Quốc trọn đời thiết tha<br />Washington nhớ cộng hoà<br />Ngàn năm đất Thổ vẫn là Kemal<br />Phải chăng đời trai dân sinh nghĩ kế<br />Cúc cung tận tuỵ sắt đá không về<br />Cần chi biết mai kia trời chưa sáng<br />Vươn tay lên xé mở thấy trời quang<br />Hay,<br />Sáng tinh lên núi tối lên triều<br />Kinh bang tế thế sất gì siêu<br />Bên vai vác cuốc, vai nâng nước<br />Hí lộng sơn hà có bấy nhiêu''
 
''Xưa kia,<br />Pháp tôn Thương Ưởng<br />Nguyễn Xí can trường<br />Nguyên Trừng một dạ<br />Gia Cát trầm pha<br />Phải chăng dương này, tín là hơn cả<br />Ta sờn lòng buông thả được hay chăng?''
 
''Than ôi trời biển người tự do<br />Đói ăn, mệt nghỉ, chẳng tơ vò<br />Như,<br />Bá Vương không kinh sách<br />Lothbrok giương buồm Tây<br />Tào ca đài Đổng Tước<br />Magnus chẳng ngưng giày<br />Buông tay theo ý không thèm nghĩ<br />Đời này cũng được có mấy khi''
 
''Lẽ thời chẳng phải thách kiên trì,<br />Xem Gia Long, mươi năm lặn lội<br />Oldenburg chậm toả Âu châu<br />Ieyasu lặng yên đợi hội<br />Nằm gai nếm mật Câu Tiễn ơi''
 
''Hay thôi xin là chân ẩn giả<br />Nhà xây bằng sách, trước trồng hoa<br />Lấy giấy làm mây<br />Lấy mực làm hồ<br />Thuyền ta trôi mãi<br />Đêm về như thơ''
 
''Ta cứ xin là ta mãi nhé<br />Sóng gió bập bùng chẳng chút mê<br />Ấy vậy mà,<br />Kiếp người chẳng thoát chữ tình<br />Lòng ai vương vấn bóng hình mảnh mai<br />Giang sơn có rõ hình hài<br />Cũng không sánh nổi một ngày cùng em<br />Rằng,<br />Bá Vương cười vang một cõi ngày hết mệnh lúc Biệt Cơ<br />Lý Sảm chẳng hợp làm vua chỉ tiếc sinh chỗ sai nhà<br />Ferdinand - Isabella người rời đi rồi cũng giả<br />Tây Thi - Phạm Lãi chỉ là mơ''
 
''Hà,<br />Rémy luân lạc một thời<br />Bóng trà hoa nữ như đời Armand''
 
''Tên ngốc ngâm:<br />Anh không thể cùng em vào mùa hạ, nhưng nhất định cạnh em khi mùa đông<br />Anh không thể cùng em khi ngày nắng, nhưng nhất định cạnh em khi ngày dông.''
-------------------
''Ngồi trong quán net một buổi chiều<br />Lượn lờ khói thuốc mắt liu riu<br />Đương thì năm mới Nguyên Vệ.''<br>''01.01.19.''</strong></small>|''Nguyên Phụng'', <small>tái chỉnh 29.06.21.</small>}}
 
''01/01/2019.''
 
== Gì là gì cũng chẳng gì ==
{{tham khảo}}