Khác biệt giữa các bản “Bản mẫu:Lịch sử Việt Nam thời Đinh”

không có tóm lược sửa đổi
(Triều Hậu Lê bao gồm 2 giai đoạn Lê Sơ và Lê Trung Hưng nên không đặt tên giai đoạn sau là Hậu Lê được)
 
 
|group4= Di tích
|list4= [[Di tích về thời Đinh]]: [[Quần thể di sản thế giới Tràng An]] ([[Cố đô Hoa Lư]], [[Tràng An|kinh thành Tràng An]],); [[động AmHoa Tiên]], [[chùaHoa Duyên Ninh]],...);tứ [[động Hoa Lưtrấn]].
|group5= Hiện vật
|list5= [[Tiền Thái Bình hưng bảo]] {{•w}} [[chùa Nhất Trụ|Thạch kinh chùa Nhất Trụ]]