Khác biệt giữa các bản “Thì”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
 
'''Công thức:'''<center><div style="margin:5px;border:1px solid gray;width:250px;float:center;text-align:center">
(+) '''S + have/has + V-ed/P2''' (''Past participle'')<br />(-) '''S + have/has + not + V-ed/P2'''<br />(?) '''Have/has + S + V-ed/P2 ?'''<br />'''How long + S + have/has + V-ed/P2 ?'''
'''How long + S + have/has + V-ed/P2 ?'''
'''</div></center>
 
Người dùng vô danh