Khác biệt giữa các bản “Perfect World (công ty)”

n
không có tóm lược sửa đổi
n
n
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
[[Redwood City, California]], [[California]]
*[[Hồng Kông]]
|num_employees = 45005665 (11 quản lý)
|revenue = {{Increase}} {{CNY|4.682 tỷ}} (Quý I 2020) <ref name="Annual Report">{{chú thích web |url=http://www.pwrd.com/cn/news/press/p2020/20200608/82698.shtml|tiêu đề=一季度游戏净利润增67% 完美世界发布2019年报及2020Q1财报|website=Official Perfect World Company Website|ngôn ngữ=Zh}}</ref>
|net_income = {{Increase}} {{CNY|1.898.000.000 }} (2019)
|industry = [[Hãng phát triển trò chơi điện tử|Phát triển]] và [[Hãng phát hành trò chơi điện tử|phát hành trò chơi điện tử]], [[Phim điện ảnh]],[[Phim truyền hình]] (Chính Kịch)
|owner = Perfect World Investment & Holding Group (25,33%) <br> Trì Vũ Phong (7,69%) <br> Beijing Dongfu Ruijin Investment Management Center (5%) <br> Hong Kong Securities Clearing Company (4,3%) <br> Deqing Junyang Enterprise Management Consulting Partnership (2,77%) <br> Shihezi Happy Forever Equity Investment (2,35%) <br> Tiển Quế Anh (1,2%) <br> National Social Security Fund's 414 (0,71%) <br> China Life Insurance (0,58%) <br> [[Ngân hàng nông nghiệp Trung Quốc]] - Dacheng Enterprise Capability Driven Hybrid Securities Investment Fund (0,57%)
|subsid = Beijing Perfect World Software Technology Development <br> Thiên Tân Thế Giới Hoàn Mỹ ảnh thị văn hóa <br> Tư vấn quản lý Doanh nghiệp Perfect World (Trùng Khánh) <br> Hợp Phì Thế Giới Hoàn Mỹ hệ công nghệ mạng Hefeiwanmei.com <br> Trùng Khánh Hoàn Mỹ Trăn Chí ảnh thị văn hóa <br> Thế giới hoàn mỹ ảnh thị (55.00%) <br> Hạ Môn Bách Niên Hòa Mộc truyền thông văn hóa <br> Vũ Hán Trí Nhạc Du kỹ thuật mạng <br> Hạ Môn Hoàn Mỹ Tinh Nguyện truyền thông văn hóa <br>Thiên Tân hoàn mỹ truyền thông văn hóa <br> Y Ninh Hoàn Mỹ Viễn Phương ảnh thị văn hóa Miêu Minh <br> Perfect World Trùng Khánh tương tác công nghệ <br> Phát triển kỹ thuật Thế giới hoàn mỹ Đức Thanh <br> diyibogame.com <br> Bắc Kinh hoa mỹ thời không truyền thông văn hóa <br> Trùng Khánh Vũ Ngâm ảnh thị văn hóa <br> Thiên Tân Đình Vũ Đường truyền thông văn hóa <br> Bắc Kinh Hoàn Mỹ Bồng Thụy ảnh thị văn hóa <br> Perfect World Games <br> Bắc Kinh Canh Tinh Viên ảnh thị văn hóa <br> Truyền thông Văn hóa Truyền hình và Điện ảnh Hoàn Mỹ Đức Thanh <br> Thừa Đức Kiến Tín Hãn Chính truyền thông văn hóa <br> Beijing Perfect World Cinema Management pwcinema.com (Trùng Khánh Á Khắc phát triển công nghệ 100%) <br> Trùng Khánh Á Khắc phát triển công nghệ (Perfect World 100%) <br> Công nghệ thông tin thể thao điện tử Perfect World Wudi (Thượng Hải) (Công nghệ đa phương tiện Perfect World Zhengqi (Thượng Hải) 100%) <br> PERFECT WORLD PICTURES (USA), INC <br> Xí nghiệp quản lý tư vấn Trùng Khánh Quân Tư <br> Tô Châu Magic Tower công nghệ mạng hottagames.com <br> Công nghệ giải trí tương tác Băng Phong Bắc Kinh beingfungames.com <br> Thế giới hoàn mỹ tương tác giải trí Thâm Quyến pwrdsz.com <br> Thế giới hoàn mỹ Hải Nam công nghệ mạng <br>Xì nghiệp hợp tác đầu tư Thạch Hà Tử Thị Quân Nghi Vân Dương <br> Thiên Tân Á Khắc Hổ tương tác công nghệ arcgames.com.cn (công nghệ kỹ thuật số Perfect World (Bắc Kinh) 100%) <br> Giải trí tương tác Perfect World (Bắc Kinh) <br> Công nghệ kỹ thuật số Perfect World (Bắc Kinh) <br> Trùng Khánh hoàn mỹ Thiên Lộ công nghệ <br> Thành Đô Perfect World Software (Công nghệ mạng thế giới hoàn mỹ Thượng Hải 100%) <br> Thượng Hải Bảo Hoành ảnh thị truyền thông văn hóa (Bắc Kinh Hoàn Mỹ ảnh thị 100%) <br> Hải Dương hoàn mỹ Thiên Sách ảnh thị văn hóa <br> Quản lý thương hiệu Trùng Khánh Thần Khuyển Tiểu Thất <br> Thượng Hải Perfect World Software <br> Thượng Hải Như Dương văn hóa truyền thông <br> Quản lý vốn đầu tư Thạch Hà Tử Hạo Vũ <br> Bắc Kinh Quân Đan công nghệ và văn hóa <br> Thành Đô hoàn mỹ thời không công nghệ mạng pwrd-art.com <br> Hải Nam hoàn mỹ Giang Hà ảnh thị truyền thông <br> [[Nguyên Bảo Bắc Kinh]] <br> Perfect Game Speed Company<br>Tập đoàn toàn cầu Interserv Caymans<br>C&C Media<br>Perfect World Europe B.V<br>[[Antaeus Cinema Line]]<br>[[Cryptic Studios]][[Perfect World Entertainment]]<br>TGBus.com<br>G.H.Y Culture & Media Singapore<br>Perfect Village Entertainment
|subsid = Beijing Perfect World Software<br>Perfect Game Speed Company<br>Tập đoàn toàn cầu Interserv Caymans<br>C&C Media<br>Perfect World Europe B.V<br>[[Antaeus Cinema Line]]<br>[[Cryptic Studios]]<br>[[Perfect World Entertainment]]<br>TGBus.com<br>G.H.Y Culture & Media Singapore<br>Perfect Village Entertainment
|key_people =
*Game
Lỗ Hiểu Dần [[Chủ tịch]] và [[Tổng giám đốc điều hành]]<br> Vương Vũ Uẩn [[Phó chủ tịch cấp cao]] và [[Người phát ngôn|Đại diện phát ngôn]]<br> Ngụy Thành [[Giám đốc]] và [[Tổng giám đốc]] <br> Lưu Vĩnh Cơ [[Giám đốc]]<br>Tiêu Hoằng [[Tổng giám đốc điều hành]]<br>Ngụy Tùng [[Giám đốc]]<br>Trương Vân Phàm [[Thành viên hội đồng quản trị]]<br>Thi Đan Đan [[Giám dốc độc lập]]<br>Đổng Hoằng Vũ [[Giám đốc độc lập]]<br>Li Que [[Phó giám đốc chiến lược và đầu tư]]<br>Bin Sun [[Giám đốc cấp cao]] và [[Giám đốc sản phẩm]] <br> Tăng ÁnhThanh Tuyết [[(Giám đốc tàiphát chính]]triển)
*Phim
Miêu Minh [[Phó chủ tịch]] và [[CEO]] <br> Kham Vinh [[Giám đốc]]<br>Bao Thế Hoành [[Nhà sản xuất phim]]<br>Vương Hồng Vệ [[Nhà biên kịch]]<br>Quách Tĩnh Vũ [[Nhà sản xuất phim]]<br>Hà Tĩnh [[Nhà sản xuất phim]]<br>Ngô Ngọc Giang [[Nhà sản xuất phim]]<br>Lưu Giang [[Đạo diễn]]<br>Mã Thiên Sách [[Nhà sản xuất phim]] cấp cao<br>[[Triệu Bảo Cương]] [[Đạo diễn]] [[Giám đốc công ty điện ảnh]]<br>Đinh Tâm [[Nhà sản xuất phim]], [[Diễn viên]], [[Tổng giám đốc]] và [[Nhà quản lý nghệ sĩ]]<br>Đằng Hoa Đào [[Đạo diễn]]<br>Tiền Nhạn Thu [[Đạo diễn]] [[Nhà biên kịch]]<br> Hà Tĩnh [[Nhà sảm xuất phim]] và [[Tổng giám đốc]]<br>Ngô Ngọc Giang [[Nhà sản xuất phim]] và [[Tổng giám đốc]]
*Game và điện ảnh
Trì Vũ Phong <br> Tăng Ánh Tuyết Chủ tịch hội đồng quản trị, [[Giám đốc]] và [[Giám đốc tài chính]] <br> Liêm Khiết [[Tổng giám đốc điều hành]] (Đồng sự)<br>Vương Nguy Nguy [[Thư ký]] [[Hội đồng quản trị]] và [[Phó tổng giám đốc]]
*Giáo dục
Vương Vũ Uẩn [[Chủ tịch (Chức danh công ty)|Chủ tịch]]
<ref>{{Chú thích web|url=http://www.pwrd.com/en/intro.html|tiêu đề=About Perfect World|website=PWRD}}</ref>
 
==Bắc Kinh Perfect World Entertainmentphát triển (chiphần nhánhmềm Hoacộng Kỳ)nghệ==
Thành lập năm 2014 với tên thông dụng là Laohu.com
Lỗ Hiểu Dần - Quản lý
Robert Tiêu Hoằng - Giám đốc điều hành
 
==Tư vấn quản lý Doanh nghiệp Perfect World (Trùng Khánh)==
Nhậm Bằng - Giám đốc điều hành kiêm quản lý
 
==Vũ Hán Trí Nhạc Du kỹ thuật mạng==
Thi Gia Tuấn- Giám đốc điều hành kiêm tổng giám đốc
Thành Đô Hoàn Mỹ Thiên Trí Du kỹ thuật tzystudio.cn đầu tư 100%
Công nghệ thông tin Quần Lệ Thượng Hải quickload.com.cn đầu tư 50%
 
==Hạ Môn Hoàn Mỹ Tinh Nguyện truyền thông văn hóa==
Tằng Ánh Tuyết - Chủ tịch hội đồng quản trị
Ân Ti Ngữ - Giám đốc kiêm tổng giám đốc
Thạch Hải Sơn - Giám đốc
 
==Perfect World Trùng Khánh tương tác công nghệ==
Thành lập ngày 2 tháng 4 năm 2014, trự sở tại thành trì Úc Tượng, Nam Ngạn, Trùng Khánh <ref>{{Chú thích web|url=http://www.chongqinghudong.com/about|tiêu đề=公司介绍|website=Trang chủ Hoàn mỹ Trùng Khánh tương tác công nghệ|ngôn ngữ=Zh}}</ref>. 12 tháng 4 năm 2017 thuộc quyền sỡ hữu Perfect World Games <ref>{{Chú thích web|url=http://qy.58.com/25316578887175|tiêu đề=完美世界(重庆)互动科技有限公司|website=58.com|ngôn ngữ=Zh|ngày truy cập=2018-09-06|archive-date=2018-09-07|archive-url=https://web.archive.org/web/20180907110359/http://qy.58.com/25316578887175/|url-status=dead}}</ref>.
 
==Phát triển công nghệ Thế giới hoàn mỹ Đức Thanh==
Lâm Thâm Úc - Giám đốc điều hành kiêm tổng giám đốc <ref>{{Chú thích web|url=https://www.sohu.com/a/379501394_100114|tựa đề=原创 这届毕业生“在家求职”,完美世界高级副总裁林葱郁给的十条建议|website=Sohu|ngôn ngữ=Zh}}</ref>
Dương Hiểu Hi - Giám sát
 
===Phát triển công nghệ Thế giới hoàn mỹ Đức Thanh (chi nhánh Bắc Kinh)===
 
==Bắc Kinh Đệ Nhất Ba Hổ Động công nghệ==
 
=== Bắc Kinh hoa mỹ thời không truyền thông văn hóa ===
Thành lập tháng 7 năm 2010 tại Thạch Cảnh Sơn
 
==== Đội ngũ ====
Kham Vinh - Chủ tịch
 
Đằng Hoa Thao - Quản lý, giám đốc
 
Tằng Ánh Tuyết - Giám đốc
 
Hồ Tĩnh - Giám sát
 
==Perfect World Games==
Trình Vũ Phong - Chủ tịch hội đồng quản trị
Tiêu Hoằng - Giám đốc và tổng giám đốc
Tằng Ánh Tuyết - Giám đốc
Ngụy Thành - Giám sát
 
===Perfect World Games (chi nhánh Bắc Kinh)===
Tăng Ánh Tuyết - Người đứng đầu
 
==Công nghệ thông tin thể thao điện tử Perfect World Wudi (Thượng Hải)==
Lỗ Hiểu Dần - Chủ tịch hội đồng quản trị
Gu Liming - Giám đốc và Tổng giám đốc <ref>{{Chú thích web|url=https://www.shine.cn/news/metro/1812257216|tựa đề=Pudong hosts world eSports event|website=Shine}}</ref>
Tiêu Hoằng - Giám đốc
Dương Hiểu Hi - Giám sát
 
==Xí nghiệp quản lý tư vấn Trùng Khánh Quân Tư==
Nhậm Bằng - Giám đốc điều hành kiêm quản lý
Hồ Tĩnh - Giám sát
Xí nghiệp quản lý tư vấn Bắc Kinh Quân Tư đầu tư 100% cổ phần
Quỹ đầu tư cổ phần ngành công nghiệp hợp tác văn hóa Thịnh Ảnh Nhất Hào đầu tư 80.3563% cổ phần
 
==Tô Châu Magic Tower công nghệ mạng==
Trương Ngự - Tổng giám đốc
Lỗ Hiểu Dần - Giám đốc điều hành
Quý Tĩnh Diễm - Giám sát
 
==Công nghệ giải trí tương tác Băng Phong Bắc Kinh==
Lỗ Hiểu Dần - Giám đốc điều hành
 
==Thế giới hoàn mỹ tương tác giải trí Thâm Quyến==
Hoàng Dật - Tổng giám đốc
Lỗ Hiểu Dần - Giám đốc điều hành
 
==Thế giới hoàn mỹ Hải Nam công nghệ mạng==
 
==arcgames.com.cn==
Dương Hiểu Hi - Quản lý <ref>{{Chú thích web|url=http://file.finance.sina.com.cn/211.154.219.97:9494/MRGG/CNSESH_STOCK/2016/2016-11/2016-11-12/2863697.PDF|tựa đề=华西证券股份有限公司关于国旅联合股份有限公司发行股份及支付|website=Sina Finance|ngôn ngữ=Zh}}</ref>
 
==Trùng Khánh hoàn mỹ Thiên Lộ công nghệ==
Trì Vũ Phong - Chủ tịch hội đồng quản trị
Tiều Hoằng - Giám đốc kiêm quản lý
Nhậm Bằng - Giám đốc
Xí nghiệp hợp tác phát triển văn hóa Vũ Hán Giang Hồng đầu tư 65.1017% cổ phần
===Công nghệ giải trí Tổ Long Trùng Khánh chi nhánh Bắc Kinh===
zlfun.com do Lý Thanh phụ trách, chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của Tổ Long Entertainment <ref>{{Chú thích web|url=https://www.sohu.com/a/28573116_115894|tựa đề=完美首席开发官李青离职创业 祖龙娱乐正式独立|website=Sohu|ngôn ngữ=Zh}}</ref>
 
==Thành Đô Perfect World Software==
Lỗ Hiểu Dần - Chủ tịch
Thang Dục Nhân - Tổng giám đốc
 
==Thượng Hải Perfect World Software==
Hoàn Mỹ thời không tin tức công nghệ Thượng Hải đầu tư 40% cổ phần
===Thượng Hải Perfect World Software (Chi nhánh Bắc kinh)=
Lỗ Hiểu Dần phụ trách
 
==Quản lý vốn đầu tư Thạch Hà Tử Hạo Vũ==
Truyền thông văn hóa Thiên Tân Khải Phong đầu tư 1% cổ phần
Hợp tác đầu tư Thạch Hà Tử Quân Nghị Vân Dương đầu tư 0.0523% cổ phần
 
==Thành Đô hoàn mỹ thời không công nghệ mạng==
Phát triển công nghệ Thành Đô Diệp Võng Khoa đầu tư 100% cổ phần
===Thành Đô hoàn mỹ thời không công nghệ mạng (Chi nhánh Bắc Kinh)===
Lỗ Hiểu Dần phụ trách
 
==Perfect World Entertainment (chi nhánh Hoa Kỳ)==
Perfect World Entertainment là công ty con chi nhánh Hoa Kỳ của Perfect World, thành lập năm 2008 <ref>{{Chú thích web|url=https://www.linkedin.com/company/perfect-world-entertainment-inc|tiêu đề=Perfect World Entertainment|website=Linkedin}}</ref>.
 
Trụ sở tại Quần đảo Cayman. Tháng 8 năm 2012, Perfect World mua lại Tập đoàn toàn cầu Interserv Caymans <ref>{{Chú thích web|url=http://finance.ifeng.com/usstock/realtime/200812/1208_2639_912854.shtml|tiêu đề=Perfect World 收购InterServ Caymans|website=Ifeng Finance}}</ref>.
 
== Perfect World Trùng Khánh tương tác công nghệ ==
Thành lập ngày 2 tháng 4 năm 2014, trự sở tại thành trì Úc Tượng, Nam Ngạn, Trùng Khánh <ref>{{Chú thích web|url=http://www.chongqinghudong.com/about|tiêu đề=公司介绍|website=Trang chủ Hoàn mỹ Trùng Khánh tương tác công nghệ|ngôn ngữ=Zh}}</ref>. 12 tháng 4 năm 2017 thuộc quyền sỡ hữu Perfect World Games <ref>{{Chú thích web|url=http://qy.58.com/25316578887175|tiêu đề=完美世界(重庆)互动科技有限公司|website=58.com|ngôn ngữ=Zh|ngày truy cập=2018-09-06|archive-date=2018-09-07|archive-url=https://web.archive.org/web/20180907110359/http://qy.58.com/25316578887175/|url-status=dead}}</ref>.
 
== Công nghệ mạng Thế giới hoàn mỹ Thượng Hải ==
 
== Điện ảnh ==
 
=== Thiên Tân Thế Giới Hoàn Mỹ ảnh thị văn hóa ===
Hồ Tĩnh - Quản lý, Giám đốc điều hành
=== Trùng Khánh Hoàn Mỹ Trăn Chí ảnh thị văn hóa ===
Trì Vũ Phong - Chủ tịch hội đồng quản trị
Điền Dật Âu - Giám đốc và quản lý
Tằng Ánh Tuyết - Giám đốc
 
=== Thế giới hoàn mỹ ảnh thị ==
Trì Vũ Phong - Chủ tịch hội đồng quản trị
Liêm Khiết - Quản lý và giám đốc
Tằng Ánh Tuyết - Giám đốc
Hồ Tĩnh - Giám sát
Perfect World sở hữu 55.00% cổ phần công ty
Tư vấn lập kế hoạch đối tác Tam Minh Ích Bằng sở hữ 25.00% cổ phần
Dịch vụ xúc tiến hợp tác công nghệ Tam Minh Hâm Mậu sở hữu 100% cổ phần
Trung tâm Dịch vụ Văn hóa và Nghệ thuật Tam Minh Doanh Diệu sở hữu 100% cổ phần
 
=== Hạ Môn Bách Niên Hòa Mộc truyền thông văn hóa ===
Tằng Ánh Tuyết - Chủ tịch hội đồng quản trị
Thôi Lục Minh - Quản lý
Lý Tuấn - Giám đốc
Thạch Thanh Sơn - Giám đốc
Hồ Tĩnh - Giám sát
 
=== Trùng Khánh Hoàn mỹ Kiến Tín ===
Liêm Khiết - Chủ tịch hội đồng quản trị
Nhạc Lệ Minh - Giám đốc, quản lý
Tằng Ánh Tuyết - Giám đốc
Hồ Tĩnh - Giám sát
 
=== Thiên Tân hoàn mỹ truyền thông văn hóa ===
Thánh lập tháng 6 năm 2014 <ref>{{Chú thích web|url=https://baike.baidu.com/天津完美文化传播有限公司/51226794|tựa đề=天津完美文化传播有限公司|website=Baidu|ngôn ngữ=Zh}}</ref>
Hồ Tĩnh - Quản lý, tổng giám đốc
Tạ Hiền Văn - Giám sát <ref>{{Chú thích web|url=https://vip.stock.finance.sina.com.cn/corp/view/vCI_CorpManagerInfo.php|tựa đề=个人简介|website=Sina Finance|ngôn ngữ=Zh}}</ref>
 
=== Hoàn mỹ Viễn Phương ===
 
Thành lập năm 2016 với tên đầy đủ là Y Ninh Hoàn Mỹ Viễn Phương ảnh thị văn hóa Miêu Minh <ref>{{Chú thích web|url=https://movie.douban.com/celebrity/1382727|tựa đề=苗萌|website=Douban|ngôn ngữ=Zh}}</ref>
 
==== Nghệ sĩ ====
Hoàng Tiểu Qua
 
Trâu Đình Uy
 
=== Trùng Khánh Vũ Ngâm ảnh thị văn hóa ===
Kham Vinh - Chủ tịch hội đồng quản trị
Đằng Hoa Thao - Giám đốc và quản lý
Tăng Ánh Tuyết - Giám đốc
Hồ Tĩnh - Giám sát
 
=== Thiên Tân Đình Vũ Đường truyền thông văn hóa ===
Kham Vinh - Chủ tịch hội đồng quản trị
Đằng Hoa Thao - Quản lý, giám đốc
Tăng Ánh Tuyết - Giám đốc
Hoàng Vĩnh Hồng - Giám sát
 
=== Bắc Kinh Hoàn Mỹ Bồng Thụy ảnh thị văn hóa ===
Kham Vinh - Chủ tịch hội đồng quản trị
Lưu Giang - Quản lý, giám đốc
Tăng Ánh Tuyết - Giám đốc
Hồ Tĩnh - Giám sát
 
=== Canh Tinh Viên ảnh thị văn hóa ===
Hồ Tĩnh - Quản lý, giám đốc điều hành
Tạ Hiền Văn - Giám sát
 
=== Truyền thông Văn hóa Truyền hình và Điện ảnh Hoàn Mỹ Đức Thanh ===
Thạch Hải Sơn - Giám đốc điều hành và Tổng giám đốc
Hồ Tĩnh - Giám sát
 
=== Thừa Đức Kiến Tín Hãn Chính truyền thông văn hóa ===
Nhạc Lệ Minh - Quản lý, Giám đốc điều hành
 
=== Perfect World Cinema Management ===
Tạ Hiền Vặn - Chủ tịch hội đồng quảng trị, quản lý
Thạch Hải Sơn - Giám đốc
Kham Vinh - Giám đốc
Hồ Tĩnh - Giám sát
 
=== Trùng Khánh Á Khắc phát triển công nghệ ===
Dương Hiểu Hi - Giám đốc điều hành và quản lý
Hồ Tĩnh - Giám sát
 
==== Perfect World Cinema Management (Thiên Tân) ====
Dương Hiểu Hi - Đại diện pháp lý (Trùng Khánh Á Khắc phát triển công nghệ)
Diêm Tân Quảng - Phụ trách <ref>{{Chú thích web|url=https://www.linkedin.com/in/新广-闫-3a5341119|tựa đề=About|website=Linkedin}}</ref>
 
=== Thượng Hải Bảo Hoành ảnh thị truyền thông văn hóa ===
Ngày 26 tháng 8 năm 2010 Perfect World mua lại công ty cùng với Nguyên Bảo Bắc Kinh <ref>{{Chú thích web|url=https://www.yicai.com/news/380680.html|tựa đề=完美时空拟收购两家影视公司多数股权|website=Yicai News|ngôn ngữ=Zh}}</ref>
 
=== Hải Dương hoàn mỹ Thiên Sách ảnh thị văn hóa ===
 
=== Thượng Hải Như Dương văn hóa truyền thông ===
Lưu Giang - Chủ tịch
Vương Đồng - Giám đốc điều hành
Hồ Tĩnh - Giám sát
 
== Bắc Kinh Quân Đan công nghệ và văn hóa ==
<ref>{{Chú thích web|url=http://sousouyixia.com/qy/info/detail_BC21D84A3C733988.html|tựa đề=http://sousouyixia.com/qy/info/detail_BC21D84A3C733988.html|ngôn ngữ=Zh}}</ref>
=== Bắc Kinh Quân Đan công nghệ và văn hóa chi nhánh thứ nhất ===
Vương Quý Quân phụ trách <ref>{{Chú thích web|url=https://kknews.cc/zh-my/news/jzgqogl.html|tựa đề=完美影视副总裁王贵君:希望政府加大影视产业扶持|website=Kknews|ngôn ngữ=Zh}}</ref>
=== Bắc Kinh Quân Đan công nghệ và văn hóa chi nhánh thứ hai ===
Vương Quý Quân phụ trách
 
== Hải Nam hoàn mỹ Giang Hà ảnh thị truyền thông ==
Âm Hạ Đình - Giám đốc điều hành và Tổng giám đốc
 
=== [[Nguyên Bảo Bắc Kinh]] ===
Đào Trúc - Nhà sản xuất
 
==== Nghệ sĩ ====
Phùng Kiến Vũ
 
=== Perfect World Cinema Management (Trùng Khánh) ===
13 tháng 9 năm 2017, Perfect World mua lại Perfect World Pictures Cinema Management (Trùng Khánh) <ref>{{Chú thích web|url=https://www.yicaiglobal.com/news/perfect-world-buy-3-cinema-companies-usd202-million|website=Yicai Global|tiêu đề=Perfect World to Buy 3 Cinema Companies for USD202 Million}}</ref>.
 
=== Bắc Kinh hoa mỹ thời không văn hóa truyền thông văn hóa ===
Thành lập tháng 7 năm 2010 tại Thạch Cảnh Sơn
 
==== Đội ngũ ====
Kham Vinh - Chủ tịch
 
Đằng Hoa Thao - Quản lý, giám đốc
 
Tằng Ánh Tuyết - Giám đốc
 
Hồ Tĩnh - Supervisor
 
=== Bắc Kinh Hoàn Mỹ Bồng Thụy ảnh thị ===
Quách Tĩnh Vũ - Chủ tịch
 
Kham Vinh - Chủ tịch hội đồng quản trị
Trần Bội Nhiên - Giám đốc
 
Lian Felyn - Quản lý
 
Koh Charmain - Điều hành, sản xuất và phân phối
 
Nhạc Lệ Minh - Quản lý, giám đốc
Chiang Hui Yee - Trợ lý, sản xuất và phân phối
 
SeeTăng TohÁnh Hup YeeTuyết - Trợ lý giámGiám đốc
 
Hồ Tĩnh - Giám sát
Ho John - CEO
 
==== Nghệ sĩ ====
 
Quản lý, giám đốc điều hành - Hồ Tĩnh
 
=== Thiên Tân hoàn mỹ truyền thông văn hóa ===
Thánh lập tháng 6 năm 2014 <ref>{{Chú thích web|url=https://baike.baidu.com/天津完美文化传播有限公司/51226794|tựa đề=天津完美文化传播有限公司|website=Baidu|ngôn ngữ=Zh}}</ref>
 
Hoàn mỹ Viễn Phương
 
Thành lập năm 2016 với tên đầy đủ là Y Ninh Hoàn Mỹ Viễn Phương ảnh thị văn hóa Miêu Minh <ref>{{Chú thích web|url=https://movie.douban.com/celebrity/1382727|tựa đề=苗萌|website=Douban|ngôn ngữ=Zh}}</ref>
 
==== Nghệ sĩ ====
Hoàng Tiểu Qua
 
Trâu Đình Uy
 
=== Perfect Village Entertainment ===
Là công ty con của Perfect Village Entertainment do Tằng Ánh Tuyết làm quản lý và Liêm Khiết làm CEO
 
=== Đức Thanh Hoàn Mỹ Bồng Trình ảnh thị văn hóa ===
Thành lập năm 2019 bởi đạo diễn Lưu Giang
 
* [http://www.perfectworld.com/ Perfect World Entertainment]
* [http://www.wanmei.com/index.htm Perfect World]
* [http://www.arcgames.com.cn/ Thiên Tân Á Khắc Hổ tương tác công nghệ]
* [https://www.pwrd-sh.cn/ Thượng Hải Perfect World Software]
* [http://www.pwrd-art.com/ Thành Đô hoàn mỹ thời không công nghệ mạng]
* [http://www.arcgames.com/de/games Perfect World Europe B.V.]
* [https://game.mk-style.com/mkstyle_portal/view/topplatform/platformTop.html C&C Media Co., Ltd]
* [https://weibo.com/wmpryy Bắc Kinh Hoàn Mỹ Bồng Thụy ảnh thị văn hóa]
* [https://www.pwrd.net.cn/ Perfect World Games]
* [http://www.pwcinema.com/ Perfect World Cinema Management]
{{Công ty sản xuất phim Trung Quốc}}