Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Chung Nam Sơn”

 
* [[Tần Lĩnh]]
* [[Vương Duy]]
==ThamĐọc khảothêm==
* Bill Porter, ''Road To Heaven: Encounters with Chinese Hermits''. Counterpoint, 1993. ISBN 1-58243-523-5.
* Edward A. Burger, ''Amongst White Clouds. Buddhist Hermit Masters of China's Zhongnan Mountains'', Festival Media, 2007. Documentary movie.