Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Đài Loan thuộc Thanh”

Trang mới: “{{Infobox Former subdivision |native_name = 臺灣清治時期 |conventional_long_name = Đài Loan thuộc Thanh |common_name = Đài Loan thuộc Thanh |status = |subdivision = Phủ/Tỉnh |nation = Đại Thanh |year_start = 1683 |year_end = 1895 |event_start = Vương quốc Đông Ninh bị Đại Thanh chiếm đóng |date_start = |event1…”
(Trang mới: “{{Infobox Former subdivision |native_name = 臺灣清治時期 |conventional_long_name = Đài Loan thuộc Thanh |common_name = Đài Loan thuộc Thanh |status = |subdivision = Phủ/Tỉnh |nation = Đại Thanh |year_start = 1683 |year_end = 1895 |event_start = Vương quốc Đông Ninh bị Đại Thanh chiếm đóng |date_start = |event1…”)
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
(Không có sự khác biệt)