Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Chu Túc”

không có tóm lược sửa đổi
n (ChanComThemPho đã đổi Chu Túc (nhà Minh) thành Chu Túc: Đvhc của VN đã giải thể, không còn nữa nên ưu tiên tên chính cho bài này)
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Năm 1389, Chu Túc rời Khai Phong đến Phượng Dương mà không có chỉ dụ của Minh Thái Tổ. Sau đó, ông bị đày đi [[Vân Nam]], nhưng thực tế lại bị giam giữ trong kinh thành ở [[Nam Kinh]]; trưởng tử của ông, Chu Hữu Đôn (朱有炖) tạm thời kiểm soát phủ Khai Phong, năm 1391 chính thức nắm quyền. Chu Túc sau đó được phép trở về Khai Phong vào khoảng năm 1391 - 1392.
 
[[Minh Thái Tổ]] qua đời vào năm 1398, cháu nội của ông lên ngôi, tức [[Minh Huệ Đế]]. Tân đế sau khi lên ngôi đã tiến hành bãi bỏ các thế lực phiên vương của các ông chú. Chu Túc là nạn nhân đầu tiên bị triệu về kinh để phế tước của ông. Năm 1398, con trai thứ hai của ông là Chu Hữu Huân (朱有爋) bị buộc tội phản nghịch, Chu Túc vì thế mà bị vạ lây. Ông bị tước hết chức vị và đày đi lại [[Vân Nam]]. Sau [[chiến dịch Tĩnh Nan]], hoàng tử thứ tư của Thái Tổ, Chu Đệ cướp ngôi vua, lật đổ cháu mình, lấy hiệu [[Minh Thành Tổ]], Chu Túc được trả tự do và trở lại [[Nam Kinh]] (1402) ràirồi sau đó quay về thái ấp của ông (1403).
 
Năm 1420, Chu vương bị triệu về kinh vì tội chuẩn bị dấy binh làm loạn, ông thú nhận tội lỗi của mình và được tha bổng, nhưng số quân của Chu Túc bị cắt bớt tới mức tối thiểu.
41.686

lần sửa đổi