Khác biệt giữa các bản “Trần Thanh Mẫn”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
| kế nhiệm = ''đương nhiệm''
| địa hạt = {{VIE}}
| trưởng chức vụ = [[Chủ tịch Quốc hội Việt Nam|Chủ tịch Quốc hội]]
| trưởng viên chức = [[Vương Đình Huệ]]
| phó chức vụ =
Người dùng vô danh