Khác biệt giữa các bản “Digimon Adventure:”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
| first = 5 tháng 4 năm 2020
| last =
| episodes = 66<ref>{{chú thích web|url=https://www.toei-animation.com/catalog/digimon-adventure-2020/|title=Digimon Adventure (2020) Info|first=Toei Animation Europe|date=ngày 31 tháng 7 năm 2020}}</ref> ''(dự kiến)''<br>5455 ''(tính đến ngày 274 tháng 67 năm 2021)''
| episode_list = Danh sách tập phim Digimon Adventure:
}}