Khác biệt giữa các bản “Perfect World (công ty)”

không có tóm lược sửa đổi
n
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
{{Infobox company
{{Chú thích web|ngôn ngữ=Zh|url=https://pdf.dfcfw.com/pdf/H2_AN201612270219309754_1.pdf|tựa đề=完美世界股份有限公司}}
|company_name = Thế giới hoàn mỹ <br> 完美世界
|company_logo = [[Tập tin:Perfect world logo 300 red on white.jpg]]
|company_slogan = Tuân theo sự đổi mới độc lập, phát triển trò chơi trực tuyến trong nước
|former_name = Thế giới hoàn mỹ thời không
|ISIN =
|company_type = [[Công ty tư nhân|Doanh nghiệp tư nhân]], [[Trò chơi nhập vai trực tuyến nhiều người chơi]], [[Công ty điện ảnh]]
|traded_as = {{SZSE|002624}}
|foundation = Tháng 3 năm 2004 <ref>{{chú thích web | url = http://www.pwrd.com/html/en/about_mile.html | tiêu đề = Perfect World | author = | ngày truy cập = 2014-11-12 | archive-date = 2015-09-24 | archive-url = https://web.archive.org/web/20150924083400/http://www.pwrd.com/html/en/about_mile.html }}</ref>
|location =
*[[Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa]]:
[[Thành Đô]]<br>[[Trùng Khánh]]<br>[[Bắc Kinh]]
*[[Hoa Kỳ]]:
[[Redwood City, California]], [[California]]
*[[Hồng Kông]]
|num_employees = 5665 (11 quản lý)
|revenue = {{Increase}} {{CNY|4.682 tỷ}} (Quý I 2020) <ref name="Annual Report">{{chú thích web |url=http://www.pwrd.com/cn/news/press/p2020/20200608/82698.shtml|tiêu đề=一季度游戏净利润增67% 完美世界发布2019年报及2020Q1财报|website=Official Perfect World Company Website|ngôn ngữ=Zh}}</ref>
|net_income = {{Increase}} {{CNY|1.898.000.000 }} (2019)
|industry = [[Hãng phát triển trò chơi điện tử|Phát triển]] và [[Hãng phát hành trò chơi điện tử|phát hành trò chơi điện tử]], [[Phim điện ảnh]],[[Phim truyền hình]] (Chính Kịch)
|owner = Perfect World Investment & Holding Group (25,33%) <br> Trì Vũ Phong (7,69%) <br> Beijing Dongfu Ruijin Investment Management Center (5%) <br> Hong Kong Securities Clearing Company (4,3%) <br> Deqing Junyang Enterprise Management Consulting Partnership (2,77%) <br> Shihezi Happy Forever Equity Investment (2,35%) <br> Tiển Quế Anh (1,2%) <br> National Social Security Fund's 414 (0,71%) <br> China Life Insurance (0,58%) <br> [[Ngân hàng nông nghiệp Trung Quốc]] - Dacheng Enterprise Capability Driven Hybrid Securities Investment Fund (0,57%)
|subsid = Beijing Perfect World Software Technology Development <br> Thiên Tân Thế Giới Hoàn Mỹ ảnh thị văn hóa <br> Tư vấn quản lý Doanh nghiệp Perfect World (Trùng Khánh) <br> Hợp Phì Thế Giới Hoàn Mỹ hệ công nghệ mạng Hefeiwanmei.com <br> Trùng Khánh Hoàn Mỹ Trăn Chí ảnh thị văn hóa <br> Thế giới hoàn mỹ ảnh thị (55.00%) <br> Hạ Môn Bách Niên Hòa Mộc truyền thông văn hóa <br> Vũ Hán Trí Nhạc Du kỹ thuật mạng <br> Hạ Môn Hoàn Mỹ Tinh Nguyện truyền thông văn hóa <br>Thiên Tân hoàn mỹ truyền thông văn hóa <br> Y Ninh Hoàn Mỹ Viễn Phương ảnh thị văn hóa Miêu Minh <br> Perfect World Trùng Khánh tương tác công nghệ <br> Phát triển kỹ thuật Thế giới hoàn mỹ Đức Thanh <br> diyibogame.com <br> Bắc Kinh hoa mỹ thời không truyền thông văn hóa <br> Trùng Khánh Vũ Ngâm ảnh thị văn hóa <br> Thiên Tân Đình Vũ Đường truyền thông văn hóa <br> Bắc Kinh Hoàn Mỹ Bồng Thụy ảnh thị văn hóa <br> Perfect World Games <br> Bắc Kinh Canh Tinh Viên ảnh thị văn hóa <br> Truyền thông Văn hóa Truyền hình và Điện ảnh Hoàn Mỹ Đức Thanh <br> Thừa Đức Kiến Tín Hãn Chính truyền thông văn hóa <br> Beijing Perfect World Cinema Management pwcinema.com (Trùng Khánh Á Khắc phát triển công nghệ 100%) <br> Trùng Khánh Á Khắc phát triển công nghệ (Perfect World 100%) <br> Công nghệ thông tin thể thao điện tử Perfect World Wudi (Thượng Hải) (Công nghệ đa phương tiện Perfect World Zhengqi (Thượng Hải) 100%) <br> PERFECT WORLD PICTURES (USA), INC <br> Xí nghiệp quản lý tư vấn Trùng Khánh Quân Tư <br> Tô Châu Magic Tower công nghệ mạng hottagames.com <br> Công nghệ giải trí tương tác Băng Phong Bắc Kinh beingfungames.com <br> Thế giới hoàn mỹ tương tác giải trí Thâm Quyến pwrdsz.com <br> Thế giới hoàn mỹ Hải Nam công nghệ mạng <br>Xì nghiệp hợp tác đầu tư Thạch Hà Tử Thị Quân Nghi Vân Dương <br> Thiên Tân Á Khắc Hổ tương tác công nghệ arcgames.com.cn (công nghệ kỹ thuật số Perfect World (Bắc Kinh) 100%) <br> Giải trí tương tác Perfect World (Bắc Kinh) <br> Công nghệ kỹ thuật số Perfect World (Bắc Kinh) <br> Trùng Khánh hoàn mỹ Thiên Lộ công nghệ <br> Thành Đô Perfect World Software (Công nghệ mạng thế giới hoàn mỹ Thượng Hải 100%) <br> Thượng Hải Bảo Hoành ảnh thị truyền thông văn hóa (Bắc Kinh Hoàn Mỹ ảnh thị 100%) <br> Hải Dương hoàn mỹ Thiên Sách ảnh thị văn hóa <br> Quản lý thương hiệu Trùng Khánh Thần Khuyển Tiểu Thất <br> Thượng Hải Perfect World Software <br> Thượng Hải Như Dương văn hóa truyền thông <br> Quản lý vốn đầu tư Thạch Hà Tử Hạo Vũ <br> Bắc Kinh Quân Đan công nghệ và văn hóa <br> Thành Đô hoàn mỹ thời không công nghệ mạng pwrd-art.com <br> Hải Nam hoàn mỹ Giang Hà ảnh thị truyền thông <br> [[Nguyên Bảo Bắc Kinh]] <br> Thiên Tân Perfect World Cinema Management <br> Công nghệ đa phương tiện Perfect World Chinh Kỳ (Thượng Hải) pwesports.cn <br> Bắc Kinh Hoàn Mỹ Hỉ Nhạc văn hóa truyền thông <br> Văn hóa Điện ảnh và Truyền hình Duyên hải Đức Thanh Hoàn Mỹ (70%) <br> Zkrpg.com <br> Thiên Tân Hoàn Mỹ Cự Điển ảnh thị văn hóa (60%) <br> Quản lý quỹ đầu tư cổ phiếu Trùng Khánh Thịnh Ảnh (56,62% gián tiếp) <br> Công nghệ thông tin Diễm Thế (Thượng Hải) (51%) <br> Xinpianchang.com <br> [[Thượng Hải Phi Bảo|Thượng Hải Phi Bảo văn hóa truyền thông]] (6.5448%) <br> Game Speed Company <br>Tập đoàn toàn cầu Interserv Caymans<br>C&C Media<br>Perfect World Europe B.V<br>[[Antaeus Cinema Line]] <br> TGBus.com<br>G.H.Y Culture & Media Singapore <br> Perfect Village Entertainment
|key_people =
*Game
Lỗ Hiểu Dần [[Chủ tịch]] và [[Tổng giám đốc điều hành]]<br> Vương Vũ Uẩn [[Phó chủ tịch cấp cao]] và [[Người phát ngôn|Đại diện phát ngôn]]<br> Ngụy Thành [[Giám đốc]] và [[Tổng giám đốc]] <br> Lưu Vĩnh Cơ [[Giám đốc]]<br>Tiêu Hoằng [[Tổng giám đốc điều hành]]<br>Ngụy Tùng [[Giám đốc]]<br>Trương Vân Phàm [[Thành viên hội đồng quản trị]]<br>Thi Đan Đan [[Giám dốc độc lập]]<br>Đổng Hoằng Vũ [[Giám đốc độc lập]]<br>Li Que [[Phó giám đốc chiến lược và đầu tư]]<br>Bin Sun [[Giám đốc cấp cao]] và [[Giám đốc sản phẩm]] <br> Lý Thanh (Giám đốc phát triển)
*Phim
Miêu Minh [[Phó chủ tịch]] và [[CEO]] <br> Kham Vinh [[Giám đốc]]<br>Bao Thế Hoành [[Nhà sản xuất phim]]<br>Vương Hồng Vệ [[Nhà biên kịch]]<br>Quách Tĩnh Vũ [[Nhà sản xuất phim]]<br>Hà Tĩnh [[Nhà sản xuất phim]]<br>Ngô Ngọc Giang [[Nhà sản xuất phim]]<br>Lưu Giang [[Đạo diễn]]<br>Mã Thiên Sách [[Nhà sản xuất phim]] cấp cao<br>[[Triệu Bảo Cương]] [[Đạo diễn]] [[Giám đốc công ty điện ảnh]]<br>Đinh Tâm [[Nhà sản xuất phim]], [[Diễn viên]], [[Tổng giám đốc]] và [[Nhà quản lý nghệ sĩ]]<br>Đằng Hoa Đào [[Đạo diễn]]<br>Tiền Nhạn Thu [[Đạo diễn]] [[Nhà biên kịch]]<br> Hà Tĩnh [[Nhà sảm xuất phim]] và [[Tổng giám đốc]]<br>Ngô Ngọc Giang [[Nhà sản xuất phim]] và [[Tổng giám đốc]]
*Game và điện ảnh
Trì Vũ Phong <br> Tăng Ánh Tuyết Chủ tịch hội đồng quản trị, [[Giám đốc]] và [[Giám đốc tài chính]] <br> Liêm Khiết [[Tổng giám đốc điều hành]] (Đồng sự)<br>Vương Nguy Nguy [[Thư ký]] [[Hội đồng quản trị]] và [[Phó tổng giám đốc]]
*Giáo dục
Vương Vũ Uẩn [[Chủ tịch (Chức danh công ty)|Chủ tịch]]
|founder = Trì Vũ Phong ([[Chủ tịch (Chức danh công ty)|Chủ tịch]])
|operating_income = {{Increase}} {{CNY | 6.861 tỷ}} (2019)
|website = {{vgrelease|[[Trung Quốc]]|http://wanmei.com}}
 
{{URL|http://perfectworld.com}}
 
{{vgrelease|[[Trung Quốc]]|http://pwrd.com}}
 
{{URL|http://pwrd.com/en/index.html}}
}}
 
'''Perfect World''' (''Thế giới hoàn mỹ'' - {{zh|完美世界}}; trước là ''Hoàn mỹ thời không'' - {{zh|完美时空}}) là một công ty trò chơi trực tuyến, công ty điện ảnh có trụ sở chính tại [[Trung Quốc]] chuyên về các [[Trò chơi nhập vai trực tuyến nhiều người chơi]] và sản xuất, phát hành phim <ref>{{Chú thích web|url=http://pwpic.com/about/en_about.htm|title=About Perfect World Pictures|website=Perfect World Official}}</ref>. Công ty Perfect World được thành lập năm 2004 bởi Trì Vũ Phong, chủ tịch của Human Software Corporation <ref>[https://www.forbes.com/companies/perfect-world Beijing Perfect World Co. Ltd] Forbes</ref>. Công ty này nhắm đến việc phát triển và chào bán các trò chơi mang những nét đặc trưng của Trung Quốc. Đợt [[phát hành lần đầu ra công chúng]] của công ty trên sàn [[NASDAQ]] hoàn tất vào tháng 7 năm 2007 <ref>{{Chú thích web|url=https://www.nasdaq.com/markets/ipos/company/perfect-world-co-ltd-749508-55232|tiêu đề=perfect-world-co-ltd-749508-55232 PERFECT WORLD CO., LTD. (PWRD) IPO|website=NASDAQ}}</ref>.