Khác biệt giữa các bản “Cơ học lượng tử”

không có tóm lược sửa đổi
cũng là một trạng thái liên hợp khả dĩ nhưng không tách được. Các trạng thái không tách được được gọi là [[rối lượng tử|vướng víu hay rối]] lượng tử.<ref name=":0">{{Cite book|last1=Nielsen|first=Michael A.|last2=Chuang|first2=Isaac L.|title=[[Quantum Computation and Quantum Information]]|publisher=Cambridge University Press|location=Cambridge|year=2010|edition=2nd|oclc=844974180|isbn=978-1-107-00217-3|author-link1=Michael Nielsen |author-link2=Isaac Chuang}}</ref><ref name=":1">{{Cite book|title-link= Quantum Computing: A Gentle Introduction |title=Quantum Computing: A Gentle Introduction|last1=Rieffel|first1=Eleanor G.|last2=Polak|first2=Wolfgang H.|date=4 March 2011|publisher=MIT Press|isbn=978-0-262-01506-6|language=en|author-link=Eleanor Rieffel}}</ref>
 
Nếu trạng thái cho một hệ tổ hợp là rối (hay không tách được), không thể miêu tả được các hệ thành phần {{mvar|A}} hoặc hệ {{mvar|B}} bằng một vectơ trạng thái. Thay vào đó có thể xác định ma trận mật độ thu gọn miêu tả sự thống kê thu được bằng các phép đo trên từng hệ thành phần. Mặc dù thế phép đo làm mất thông tin: khi biết ma trận mật độ thu gọn của từng hệ thành phần là không đủ để tái dựng được trạng thái của hệ tổ hợp.<ref name=":0" /><ref name=":1" /> Giống như ma trận mật độ xác định trạng thái của một hệ thành phần trong hệ lớn hơn, một cách tương tự, [[POVM|độ đo giá trị toán tử dương]] (POVMs) miêu tả hiệu ứng trên một hệ thành phần của một phép đo thực hiện trên hệ lớn hơn. POVMs được sử dụng thường xuyên trong lý thuyết thông tin lượng tử.<ref name=":0" /><ref name="wilde">{{Cite book|last=Wilde|first=Mark M.|title=Quantum Information Theory|publisher=Cambridge University Press|year=2017|isbn=9781107176164|edition=2nd|doi=10.1017/9781316809976.001|arxiv=1106.1445|oclc=973404322}}</ref>
 
Rất khó có thể xây dựng các mô hình lượng tử về [[tương tác hấp dẫn|hấp dẫn]], [[tương tác cơ bản|lực cơ bản]] còn lại duy nhất mà chưa được thống nhất với các lực còn lại. Các phép gần đúng bán cổ điển có thể được sử dụng và dẫn đến tiên đoán về [[bức xạ Hawking]]. Tuy nhiên, công thức của một [[lý thuyết hấp dẫn lượng tử]] hoàn thiện lại bị cản trở bởi sự không tương thích giữa [[thuyết tương đối rộng|lý thuyết tương đối rộng]] (lý thuyết về hấp dẫn chính xác nhất hiện nay) với một số giả thuyết cơ bản của lý thuyết lượng tử (như vướng víu lượng tử, nguyên lý bất định...). Việc giải quyết sự không tương thích này là một nhánh của vật lý mà đang được nghiên cứu rất sôi nổi hiện nay. Một số lý thuyết như [[lý thuyết dây]] là một trong những ứng cử viên khả dĩ cho lý thuyết hấp dẫn lượng tử của tương lai.
 
== Ứng dụng của cơ học lượng tử ==