Khác biệt giữa các bản “Cơ học lượng tử”

không có tóm lược sửa đổi
mà có biến đổi Fourier, và do vậy phân bố xung lượng
:<math>\hat \psi(k,0) = \sqrt[4]{\frac{a}{\pi}}e^{-\frac{a k^2}{2}}. </math>
 
Ta thấy rằng khi ta thực hiện ''một'' sự phân tán nhỏ hơn trong vị trí, nhưng sự phân tán trong xung lượng lại trở lên lớn hơn. Ngược lại, bằng cách làm ''một'' bó sóng lớn hơn phân tán nhỏ hơn trong xung lượng, nhưng khi ấy sự phân tán trong vị trí lại lớn hơn. Điều này minh họa nguyên lý bất định.
 
Khi để bó sóng Gauss phát triển theo thời gian, ta thấy tâm của nó di chuyển trong không gian với vận tốc không đổi (giống như một hạt cổ điển không có lực tác dụng lên nó). Tuy nhiên, bó sóng cũng phân tán theo tiến trình thời gian, có nghĩa là vị trí trở lên càng bất định hơn. Tuy nhiên, độ bất định trong xung lượng trở lên không đổi.<ref>{{cite book|title=A Textbook of Quantum Mechanics|first1=Piravonu Mathews|last1=Mathews|first2=K.|last2=Venkatesan|publisher=Tata McGraw-Hill|year=1976|isbn=978-0-07-096510-2|page=[https://books.google.com/books?id=_qzs1DD3TcsC&pg=PA36 36]|chapter=The Schrödinger Equation and Stationary States|chapter-url=https://books.google.com/books?id=_qzs1DD3TcsC&pg=PA36}}</ref>
 
== Hệ quả triết học của cơ học lượng tử ==