Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Cơ học lượng tử”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
 
Nhiều tính chất vĩ mô của một hệ cổ điển là hệ quả trực tiếp của hành xử lượng tử của từng thành phần của nó. Ví dụ, sự ổn định của một khối vật chất (chứa các nguyên tử và các [[phân tử]] mà sẽ nhanh chóng suy sập chỉ dưới ảnh hưởng của lực điện), tính cứng của vật rắn, và các tính chất cơ học, nhiệt, hóa học, quang học và từ học của vật chất tất cả đều là kết quả của tương tác giữa các [[điện tích]] dưới sự chi phối của các quy tắc cơ học lượng tử.<ref>{{cite web|url=http://academic.brooklyn.cuny.edu/physics/sobel/Nucphys/atomprop.html |title=Atomic Properties |publisher=Academic.brooklyn.cuny.edu |access-date=18 August 2012}}</ref>
 
===Thuyết tương đối hẹp và điện động lực học===
 
Những nỗ lực ban đầu để hợp nhất cơ học lượng tử với [[thuyết tương đối hẹp]] bao gồm việc thay thế phương trình Schrödinger bằng một phương trình hiệp biến như [[phương trình Klein–Gordon]] hoặc [[phương trình Dirac]]. Trong khi các lý thuyết này đã thành công trong việc giải thích nhiều kết quả thực nghiệm, chúng có những đặc điểm không phù hợp xuất phát từ việc lý thuyết bỏ qua việc sinh và hủy các cặp hạt tương đối tính. Một lý thuyết lượng tử tương đối tính đầy đủ đòi hỏi sự phát triển của [[lý thuyết trường lượng tử]], ở đây áp dụng sự lượng tử hóa vào một trường (hơn là đối với một tập hợp các hạt cố định). Lý thuyết trường lượng tử hoàn thiện đầu tiên, [[điện động lực học lượng tử]], cung cấp một miêu tả lượng tử đầy đủ về [[điện từ học|tương tác điện từ]]. Điện động lực học lượng tử là, cùng với [[thuyết tương đối rộng]], một trong những lý thuyết vật lý chính xác nhất từng được đưa ra.<ref>{{cite book|url=https://books.google.com/books?id=6a-agBFWuyQC&pg=PA61|title=The Nature of Space and Time|date=2010|isbn=978-1400834747|last1=Hawking|first1=Stephen|last2=Penrose|first2=Roger}}</ref><ref>
{{Cite journal
|author1=Tatsumi Aoyama |author2=Masashi Hayakawa |author3=Toichiro Kinoshita |author4=Makiko Nio |year=2012
|title=Tenth-Order QED Contribution to the Electron g-2 and an Improved Value of the Fine Structure Constant
|journal=[[Physical Review Letters]]
|volume=109
|issue=11 |page=111807
|doi=10.1103/PhysRevLett.109.111807
|arxiv = 1205.5368 |bibcode = 2012PhRvL.109k1807A |pmid=23005618|s2cid=14712017 }}</ref>
 
== Xem thêm ==