Khác biệt giữa các bản “Cơ học lượng tử”

không có tóm lược sửa đổi
 
Một đề xuất nổi bật đó là [[lý thuyết dây]], lý thuyết cho rằng các [[hạt điểm]] của [[vật lý hạt]] được thay thế bằng các đối tượng [[chiều|một chiều]] được gọi là [[dây (vật lý)|dây]]. Lý thuyết dây miêu tả cách mà những dây này lan truyền trong không gian và tương tác với nhau. Trên những phạm vi khoảng cách lớn hơn phạm vi của dây, một dây sẽ trông giống như một hạt cơ bản bình thường, với [[khối lượng]], [[điện tích]], và các tính chất khác được xác định bởi các trạng thái [[rung động]] của dây. Trong lý thuyết dây, một trong nhiều các trạng thái rung động của dây tương ứng với hạt [[graviton]], một hạt lượng tử truyền lực hấp dẫn.<ref>{{cite book|last1=Becker |first1=Katrin |last2=Becker |first2=Melanie |last3=Schwarz |first3=John |title=String theory and M-theory: A modern introduction |date=2007 |publisher=Cambridge University Press |isbn=978-0-521-86069-7}}</ref><ref>{{cite book |last1=Zwiebach |first1=Barton |title=A First Course in String Theory |date=2009 |publisher=Cambridge University Press |isbn=978-0-521-88032-9 |author-link=Barton Zwiebach}}</ref>
 
Một lý thuyết phổ biến khác đó là [[hấp dẫn lượng tử vòng]] (LQG), lý thuyết miêu tả các tính chất lượng tử của hấp dẫn cũng như miêu tả [[không thời gian lượng tử]]. LQG cố gắng hợp nhất và chấp nhận cơ học lượng tử chuẩn và thuyết tương đối rộng chuẩn. Lý thuyết này miêu tả không gian như một tấm vải cực kỳ mịn được dệt bằng những vòng khép kín hữu hạn gọi là [[mạng lưới spin]]. Sự tiến triển của một mạng lưới spin theo thời gian được gọi là [[bọt spin]]. Độ dài đặc trưng của bọt spin bằng [[độ dài Planck]], xấp xỉ 1,616×10<sup>−35</sup> m, do vậy các độ dài và kích thước nhỏ hơn độ dài Planck không có ý nghĩa trong LQG.<ref>{{Cite book|last1=Rovelli|first1=Carlo|url=https://books.google.com/books?id=w6z0BQAAQBAJ|title=Covariant Loop Quantum Gravity: An Elementary Introduction to Quantum Gravity and Spinfoam Theory|last2=Vidotto|first2=Francesca|date=13 November 2014|publisher=Cambridge University Press|isbn=978-1-316-14811-2|language=en}}</ref>
 
== Xem thêm ==