Khác biệt giữa các bản “Cơ học lượng tử”

không có tóm lược sửa đổi
{{unsolved|vật lý học|Liệu có lời giải thích nào về cơ học lượng tử đúng đắn hơn hay không? Làm thế nào mà sự mô tả lượng tử của thực tại, bao gồm các yếu tố như "[[nguyên lý chồng chập|sự chồng chập]] của các trạng thái" và "[[suy sập hàm sóng]]", có thể tái tạo lại thực tại mà chúng ta nhận thức?}}
Kể từ khi ra đời, nhiều khía cạnh phản trực giác và kết quả của cơ học lượng tử đã gây ra các cuộc tranh luận [[triết học]] mạnh mẽ và nhiều cách [[Giải thích cơ học lượng tử|giải thích]] khác nhau. Các lập luận tập trung vào bản chất xác suất của cơ học lượng tử, những khó khăn với sự [[suy sụp hàm sóng]] và [[vấn đề đo lường]] liên quan, và [[tính phi định xứ lượng tử]]. Có lẽ sự đồng thuận duy nhất tồn tại về những vấn đề này là không có sự đồng thuận nào cả. [[Richard Feynman]] từng nói, "Tôi nghĩ tôi có thể tự tin khi nói rằng không ai hiểu cơ học lượng tử."<ref>{{Cite book|last=Feynman|first=Richard|title=The Character of Physical Law|title-link=The Character of Physical Law|publisher=MIT Press|year=1967|isbn=0-262-56003-8|pages=129|language=en|author-link=Richard Feynman}}</ref> Theo [[Steven Weinberg]], "Theo quan điểm của tôi, hiện nay không có cách giải thích nào hoàn toàn thỏa đáng về cơ học lượng tử."<ref>{{Cite journal |arxiv = 1109.6462|doi = 10.1103/PhysRevA.85.062116|title = Collapse of the state vector|journal = Physical Review A|volume = 85|issue = 6|pages = 062116|year = 2012|last1 = Weinberg|first1 = Steven|bibcode = 2012PhRvA..85f2116W|s2cid = 119273840}}</ref>
 
Quan điểm của [[Niels Bohr]], [[Werner Heisenberg]] và của các nhà vật lý khác thường được nhóm lại với nhau bằng cách "[[giải thích Copenhagen]]".<ref>{{Cite journal|last=Howard|first=Don|date=December 2004|title=Who Invented the "Copenhagen Interpretation"? A Study in Mythology|url=https://www.journals.uchicago.edu/doi/10.1086/425941|journal=Philosophy of Science|language=en|volume=71|issue=5|pages=669–682|doi=10.1086/425941|s2cid=9454552|issn=0031-8248}}</ref><ref>{{Cite journal|last=Camilleri|first=Kristian|date=May 2009|title=Constructing the Myth of the Copenhagen Interpretation|url=http://www.mitpressjournals.org/doi/10.1162/posc.2009.17.1.26|journal=Perspectives on Science|language=en|volume=17|issue=1|pages=26–57|doi=10.1162/posc.2009.17.1.26|s2cid=57559199|issn=1063-6145}}</ref> Theo những quan điểm này, bản chất xác suất của cơ học lượng tử không phải là một đặc điểm ''tạm thời'' mà cuối cùng sẽ bị thay thế bởi một lý thuyết xác định, mà thay vào đó là sự từ bỏ ý tưởng cổ điển về "quan hệ nhân quả". Bohr đặc biệt nhấn mạnh rằng bất kỳ ứng dụng nào được xác định rõ ràng của hình thức luận cơ lượng tử phải luôn tham chiếu đến cách sắp xếp thí nghiệm, do bản chất [[tính bổ sung (vật lý)|bổ sung]] của bằng chứng thu được trong các tình huống thí nghiệm khác nhau. Cách giải thích kiểu Copenhagen vẫn còn phổ biến trong thế kỷ 21.<ref name=":25">{{Cite journal|last1=Schlosshauer|first1=Maximilian|last2=Kofler|first2=Johannes|last3=Zeilinger|first3=Anton|date=1 August 2013|title=A snapshot of foundational attitudes toward quantum mechanics|journal=Studies in History and Philosophy of Science Part B|volume=44|issue=3|pages=222–230|arxiv=1301.1069|bibcode=2013SHPMP..44..222S|doi=10.1016/j.shpsb.2013.04.004|s2cid=55537196}}</ref>
 
== Xem thêm ==