Khác biệt giữa các bản “Cơ học lượng tử”

không có tóm lược sửa đổi
 
Quan điểm của [[Niels Bohr]], [[Werner Heisenberg]] và của các nhà vật lý khác thường được nhóm lại với nhau bằng cách "[[giải thích Copenhagen]]".<ref>{{Cite journal|last=Howard|first=Don|date=December 2004|title=Who Invented the "Copenhagen Interpretation"? A Study in Mythology|url=https://www.journals.uchicago.edu/doi/10.1086/425941|journal=Philosophy of Science|language=en|volume=71|issue=5|pages=669–682|doi=10.1086/425941|s2cid=9454552|issn=0031-8248}}</ref><ref>{{Cite journal|last=Camilleri|first=Kristian|date=May 2009|title=Constructing the Myth of the Copenhagen Interpretation|url=http://www.mitpressjournals.org/doi/10.1162/posc.2009.17.1.26|journal=Perspectives on Science|language=en|volume=17|issue=1|pages=26–57|doi=10.1162/posc.2009.17.1.26|s2cid=57559199|issn=1063-6145}}</ref> Theo những quan điểm này, bản chất xác suất của cơ học lượng tử không phải là một đặc điểm ''tạm thời'' mà cuối cùng sẽ bị thay thế bởi một lý thuyết xác định, mà thay vào đó là sự từ bỏ ý tưởng cổ điển về "quan hệ nhân quả". Bohr đặc biệt nhấn mạnh rằng bất kỳ ứng dụng nào được xác định rõ ràng của hình thức luận cơ lượng tử phải luôn tham chiếu đến cách sắp xếp thí nghiệm, do bản chất [[tính bổ sung (vật lý)|bổ sung]] của bằng chứng thu được trong các tình huống thí nghiệm khác nhau. Cách giải thích kiểu Copenhagen vẫn còn phổ biến trong thế kỷ 21.<ref name=":25">{{Cite journal|last1=Schlosshauer|first1=Maximilian|last2=Kofler|first2=Johannes|last3=Zeilinger|first3=Anton|date=1 August 2013|title=A snapshot of foundational attitudes toward quantum mechanics|journal=Studies in History and Philosophy of Science Part B|volume=44|issue=3|pages=222–230|arxiv=1301.1069|bibcode=2013SHPMP..44..222S|doi=10.1016/j.shpsb.2013.04.004|s2cid=55537196}}</ref>
 
Bản thân [[Albert Einstein]], một trong những người sáng lập [[thuyết lượng tử cũ|thuyết lượng tử]], đã gặp khó khăn khi lý thuyết rõ ràng không tuân theo một số nguyên lý siêu hình được ưa thích, như [[lý thuyết tất định|tính tất định]] và [[nguyên lý cục bộ|tính định xứ]]. Những cuộc trao đổi lâu dài của Einstein với Bohr về ý nghĩa và trạng thái của cơ học lượng được biết đến là [[tranh luận Bohr–Einstein]]. Einstein tin rằng bên dưới cơ học lượng tử phải có một lý thuyết không cho phép tồn tại [[tác dụng ở một khoảng cách từ xa]] (action at a distance). Ông cho rằng cơ học lượng tử là lý thuyết chưa đầy đủ, lý thuyết có giá trị đúng nhưng chưa ở mức cơ bản, tương tự như [[nhiệt động lực học]] là đúng, nhưng lý thuyết cơ bản bên dưới nó là [[cơ học thống kê]]. Năm 1935, Einstein và các cộng sự [[Boris Podolsky]] và [[Nathan Rosen]] công bố lập luận cho rằng nguyên lý định xứ hàm ý sự không hoàn chỉnh của cơ học lượng tử, sau đó một [[thí nghiệm tưởng tượng]] được đặt tên là [[nghịch lý EPR|nghịch lý Einstein–Podolsky–Rosen]].{{refn|group=note|Hình thức công bố của lập luận EPR là do Podolsky, và bản thân Einstein cũng không hài lòng với nó. Trong các ấn phẩm và thư từ của riêng mình, Einstein đã sử dụng một lập luận khác để khẳng định rằng cơ học lượng tử là một lý thuyết không hoàn chỉnh.<ref name="spekkens">{{cite journal|first1=Nicholas |last1=Harrigan |first2=Robert W. |last2=Spekkens |title=Einstein, incompleteness, and the epistemic view of quantum states |journal=Foundations of Physics |volume=40 |issue=2 |pages=125 |year=2010 |doi=10.1007/s10701-009-9347-0 |arxiv=0706.2661|bibcode=2010FoPh...40..125H |s2cid=32755624 }}</ref><ref name="howard">{{cite journal |last1=Howard |first1=D. |title=Einstein on locality and separability |journal=Studies in History and Philosophy of Science Part A |date=1985 |volume=16 |issue=3 |pages=171–201 |doi=10.1016/0039-3681(85)90001-9}}</ref><ref>{{Cite journal|last=Sauer|first=Tilman|date=1 December 2007|title=An Einstein manuscript on the EPR paradox for spin observables|url=http://philsci-archive.pitt.edu/3222/|journal=Studies in History and Philosophy of Science Part B: Studies in History and Philosophy of Modern Physics |language=en |volume=38 |issue=4 |pages=879–887 |doi=10.1016/j.shpsb.2007.03.002 |issn=1355-2198|bibcode=2007SHPMP..38..879S|citeseerx=10.1.1.571.6089}}</ref><ref>{{cite encyclopedia |last=Einstein |first=Albert |title=Autobiographical Notes |encyclopedia=Albert Einstein: Philosopher-Scientist |year=1949 |publisher=Open Court Publishing Company |editor-last=Schilpp |editor-first=Paul Arthur}}</ref>}} Năm 1964, [[John Stewart Bell|John Bell]] đã chỉ ra rằng nguyên lý định xứ của EPR, cùng với thuyết tất định, thực sự không tương thích với cơ học lượng tử: chúng ngụ ý những ràng buộc đối với các mối tương quan tạo ra bởi các hệ thống khoảng cách, ngày nay được gọi là các [[bất đẳng thức Bell]], có thể bị vi phạm bởi các hạt vướng víu.<ref>{{Cite journal|last=Bell|first=J. S.|author-link=John Stewart Bell|date=1 November 1964|title=On the Einstein Podolsky Rosen paradox|journal=Physics Physique Fizika|language=en|volume=1|issue=3|pages=195–200|doi=10.1103/PhysicsPhysiqueFizika.1.195|doi-access=free}}</ref> Kể từ đó đã có [[kiểm định Bell|một số thí nghiệm]] được thực hiện để kiểm tra các mối tương quan này, với kết quả thu được đúng là chúng vi phạm bất đẳng thức Bell, và do vậy bác bỏ sự kết hợp giữa tính định xứ và thuyết tất định.<ref name="wiseman15"/><ref name="wolchover17"/>
 
== Xem thêm ==