Khác biệt giữa các bản “Trạng thái oxy hóa”

→‎Quy tắc chung xác định trạng thái oxy hóa mà không dùng cấu trúc Lewis: Cập nhật danh pháp theo TCVN, GF, replaced: Liti → Lithi, liti → lithi using AWB
(Sửa lỗi)
(→‎Quy tắc chung xác định trạng thái oxy hóa mà không dùng cấu trúc Lewis: Cập nhật danh pháp theo TCVN, GF, replaced: Liti → Lithi, liti → lithi using AWB)
 
* Bất kỳ đơn chất nào – dù có cấu tạo gồm hai nguyên tử, ví dụ khí [[clo]] Cl<sub>2</sub> – đều có trạng thái oxy hóa bằng 0.
* Trong các ion đơn nguyên tử, trạng thái oxy hóa bằng bới điện tích của ion. Ví dụ, anion sunfua S<sup>2−</sup> có trạng thái oxy hóa bằng -2; cation [[litilithi]] Li<sup>+</sup> có trạng thái oxy hóa bằng +1.
* Tổng trạng thái oxy hóa của tất cả các nguyên tử trong phân tử hoặc ion đa nguyên tử thì bằng với điện tích của phân tử (bằng 0) hay ion đa nguyên tử đó. Do đó, có thể tính ra trạng thái oxy hóa của một nguyên tố dựa vào trạng thái oxy hóa của các nguyên tố khác.
# Tổng trạng thái oxy hóa của tất cả các nguyên tử trong một phân tử thì bằng 0. Ví dụ, xét phân tử hợp chất [[cacbon đioxit]] {{chem|CO|2}}. Trong phân tử này, oxy có trạng thái oxy hóa bằng -2. Từ đó có thể tính ra trạng thái oxy hóa của cacbon bằng +4 từ phương trình trạng thái oxy hóa (C) + 2(-2) = 0.
* Flo có trạng thái oxy hóa bằng -1 do nó có khả năng hút electron cao nhất.
* Các nguyên tố nhóm [[halogen]] (trừ flo) có trạng thái oxy hóa bằng -1 trừ các trường hợp khi liên kết với oxy, với nitơ hoặc với các halogen khác có khả năng hút electron mạnh hơn. Ví dụ, trong hợp chất [[brom clorua]] (BrCl) thì trạng thái oxy hóa của clo là -1, nhưng trạng thái oxy hóa của clo trong hợp chất [[clo florua]] (ClF) lại là +1 (do khả năng hút electron của flo mạnh hơn clo).
* Hydro có trạng thái oxy hóa là +1 trừ trường hợp khi liên kết với các nguyên tử của nguyên tố có khả năng mất electron mạnh hơn như [[natri]], [[nhôm]] và [[bo]], ví dụ NaH, [[Natri borohydrua|NaBH<sub>4</sub>]] và [[LitiLithi nhôm hydrua|LiAlH<sub>4</sub>]] (hydro có trạng thái oxy hóa bằng -1).
* Oxy trong hợp chất nhìn chung có trạng thái oxy hóa bằng -2 mặc dù cũng có các ngoại lệ như OF<sub>2</sub> và peoxit như H<sub>2</sub>O<sub>2</sub>.
* Kim loại kiềm có trạng thái oxy hóa bằng +1 trong hầu như tất cả các hợp chất có mặt chúng, trừ trường hợp hợp chất alkalide (hợp chất mà trong đó kim loại kiềm đóng vai trò là anion).