Khác biệt giữa các bản “Trạng thái oxy hóa”

→‎Quy tắc chung xác định trạng thái oxy hóa mà không dùng cấu trúc Lewis: Cập nhật danh pháp theo TCVN, GF, replaced: clorua → chloride using AWB
(→‎Quy tắc chung xác định trạng thái oxy hóa mà không dùng cấu trúc Lewis: Cập nhật danh pháp theo TCVN, GF, replaced: Liti → Lithi, liti → lithi using AWB)
(→‎Quy tắc chung xác định trạng thái oxy hóa mà không dùng cấu trúc Lewis: Cập nhật danh pháp theo TCVN, GF, replaced: clorua → chloride using AWB)
Dưới đây là một số quy tắc khác có thể dùng lúc ban đầu nhằm xác định trạng thái oxy hóa của nguyên tử của một số nguyên tố trong hợp chất đơn giản:
* Flo có trạng thái oxy hóa bằng -1 do nó có khả năng hút electron cao nhất.
* Các nguyên tố nhóm [[halogen]] (trừ flo) có trạng thái oxy hóa bằng -1 trừ các trường hợp khi liên kết với oxy, với nitơ hoặc với các halogen khác có khả năng hút electron mạnh hơn. Ví dụ, trong hợp chất [[brom cloruachloride]] (BrCl) thì trạng thái oxy hóa của clo là -1, nhưng trạng thái oxy hóa của clo trong hợp chất [[clo florua]] (ClF) lại là +1 (do khả năng hút electron của flo mạnh hơn clo).
* Hydro có trạng thái oxy hóa là +1 trừ trường hợp khi liên kết với các nguyên tử của nguyên tố có khả năng mất electron mạnh hơn như [[natri]], [[nhôm]] và [[bo]], ví dụ NaH, [[Natri borohydrua|NaBH<sub>4</sub>]] và [[Lithi nhôm hydrua|LiAlH<sub>4</sub>]] (hydro có trạng thái oxy hóa bằng -1).
* Oxy trong hợp chất nhìn chung có trạng thái oxy hóa bằng -2 mặc dù cũng có các ngoại lệ như OF<sub>2</sub> và peoxit như H<sub>2</sub>O<sub>2</sub>.