Khác biệt giữa các bản “Nguyễn Xuân Phúc”

không có tóm lược sửa đổi
| thêm 15 = {{Thông tin đại biểu quốc hội
| con = có
| tỉnh = [[Quảng Nam]] (2002 – 2007)<br/>[[Quảng Nam]] (2011 – 2016)<br/>[[Hải Phòng]] (2016 – 2021)<br/>[[Thành phố Hồ Chí Minh]] (2021 - nay)
| số phiếu =
| tỉ lệ = khóa XI: <br/>khóa XIII: 94,59 %<br/>khóa XIV: 99,48 %<br/>khóa XV: 96,65 %
| chuyên trách =
| ủy ban =