Khác biệt giữa các bản “Phạm Bình Minh”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
| phó chức vụ 3 =
| phó viên chức 3 =
| chức vụ 4 = [[Đại biểu Quốc hội Việt Nam]] khóa XIII, XIV, XV
| bắt đầu 4 = 7/[[2011]]
| kết thúc 4 = ''nay''