Khác biệt giữa các bản “Trần Tuấn Anh”

không có tóm lược sửa đổi
| chức vụ khác 5 =
| thêm 5 =
| chức vụ 4 = Đại biểu Quốc hội khóa [[Danh sách Đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa XIV|XIV]], [[Danh sách Đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa XV|XV]]
| bắt đầu 4 = [[22 tháng 5]] năm [[2016]]
| kết thúc 4 = ''nay''<br>{{số năm theo năm và ngày|2016|5|22}}