Khác biệt giữa các bản “Cao nguyên Khorat”

Trang mới: ''Cao nguyên Khorat'' nằm ở phía Đông Bắc của Thái Lan, có độ cao trung bình là 200 m, bao trùm một vùng rộng lớn khoảng 155.000 km². Tên c...
(Trang mới: ''Cao nguyên Khorat'' nằm ở phía Đông Bắc của Thái Lan, có độ cao trung bình là 200 m, bao trùm một vùng rộng lớn khoảng 155.000 km². Tên c...)
(Không có sự khác biệt)
116

lần sửa đổi