Khác biệt giữa các bản “Danh nhân thời Đinh”

* Các tướng [[nhà Đinh]] trực tiếp tiêu diệt các tướng trong [[12 sứ quân]] gồm: [[Võ Trung]] đánh bại Lã Xử Bình, [[Phạm Hạp]] tiêu diệt [[Nguyễn Khoan]], Chu Công Mẫn chém đầu [[Lã Đường]], [[Lưu Cơ]] tiêu diệt [[Lý Khuê]], [[Đinh Nga]] đánh bại [[Đỗ Cảnh Thạc]], [[Nguyễn Tấn (tướng nhà Đinh)|Nguyễn Tấn]] chém chết [[Kiều Công Hãn]], [[Lê Hoàn]] chém chết [[Kiều Thuận]], [[Nguyễn Bặc]] tiêu diệt Nguyễn Siêu, [[Trần Ứng Long]] phá tan [[Đỗ Cảnh Thạc]].
*Các tướng nhà Đinh được mô tả tham gia đánh giặc Chiêm Thành dưới thời [[Đinh Tiên Hoàng]] trị vì gồm: [[Cao Các]], Trương Quán Sơn, Cao Điền Công, Cao Đỗ Công, [[Võ Trung]], Cao Chương, Cao Gia, Tòng Chinh, Nguyễn Vật, Nguyễn Lôi, Nguyễn Quảng, Nguyễn Quán, Nguyễn Linh, Nguyễn Lặc.
*1516 vị tướng [[nhà Đinh]] gắn với sự kiện dẹp [[loạn 12 sứ quân]], chống quân Tống xâm lược, sau tiếp tục làm quan nhà Tiền Lê là: Đào Ngọc Sâm, Đào Tế, Đào Lai, Đào Độ, Đào Lang, [[Lưu Cơ]], Lưu Ngữ, Ninh Hữu Hưng, Nguyễn Điền, Nguyễn Bang, Đặng Chân Nương, Trần Công Tích, Nguyễn Phúc Giáp và 4 vị Đại Vương triều [[nhà Đinh]] được thờ ở miếu Bắc ([[Thái Bình]])
*30 vị tướng là các đại thần tận trung với [[nhà Đinh]], phản đổi việc [[Lê Hoàn]] đoạt ngôi [[nhà Đinh]] là: [[Đinh Điền]], Đinh Sài Bơi, Đỗ Quang, Đỗ Huy, Lý Phả, Lý Hoằng, Lý Quảng, [[Nguyễn Bặc]], Phạm Hạp, [[Trình Minh]], [[Trịnh Tú]], Lưu Cơ, Lưu Lang, Lý Đài, Lý Trâu, Lý Quốc, Lương Tuấn, [[Võ Trung]], Phạm Thành, Phạm Thọ, Lưu Công, Sát Công và 8 vị quan trung thần ở [[Tràng An]].
* Nhiều danh nhân, tướng lĩnh thời Đinh còn được tôn vinh là các bậc thánh tổ khai sáng nghề truyền thống như: [[Phạm Thị Trân]] là bà tổ nghề [[chèo|hát chèo]] Việt Nam và cũng là bà tổ đầu tiên của ngành sân khấu Việt Nam.<ref>{{Chú thích web |url=http://www.kyluc.vn/s100/156.ba-pham-thi-tran-to-cua-nghe-hat-cheo.html |ngày truy cập=2019-04-06 |tựa đề=Bà Phạm Thị Trân - tổ của nghề hát chèo ở Việt Nam |archive-date=2015-12-22 |archive-url=https://web.archive.org/web/20151222104212/http://kyluc.vn/s100/156.ba-pham-thi-tran-to-cua-nghe-hat-cheo.html }}</ref>; [[Hoàng hậu nhà Đinh#Dương Thị Nguyệt|Dương Thị Nguyệt]] - bà tổ truyền dạy [[trò Xuân Phả]] cho người dân Xứ Thanh tại [[nghè Xuân Phả]], Thọ Xuân, Thanh Hóa; [[Nguyễn Thị Sen (hoàng hậu)|Nguyễn Thị Sen]]: bà tổ nghề May ở Việt Nam, bà được các làng nghề may tổ chức giỗ tổ và trao giải thưởng Nguyễn Thị Sen hàng năm; Tướng quân [[Trần Ứng Long]] là ông tổ nghề đan thuyền thúng, thuyền nan và cũng là ông tổ nghề sơn; Tướng [[Ninh Hữu Hưng]] là ông tổ nghề mộc, chạm khảm xây dựng, người [[Trường Yên, Hoa Lư]], sống tại [[Ý Yên]], [[Nam Định]].