Khác biệt giữa các bản “Bản mẫu:Hộp thông tin tóm tắt về công ty”

không có tóm lược sửa đổi
n
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
 
<noinclude>{{Khóa-hạn chế sửa đổi-vô hạn|small=yes}}</noinclude>
{{Hộp thông tin
| bodyclass = vcard
 
| child = {{lc:{{{embed}}}}}
| decat = yes
 
| abovestyle = background: {{{background|#E0E0E0}}}; color: {{{color|black}}};
| above = {{#ifeq:{{lc:{{{embed}}}}}|yes|'''Công ty'''|{{{name|{{{company_name|{{{tên|<includeonly>{{PAGENAMEBASE}}</includeonly>}}}}}}}}}}}
 
| imageclass = logo
| imagestyle =
| imagestyle = {{#if:{{{logo_padding|}}} |padding-top:{{{logo_padding}}};padding-bottom:{{{logo_padding}}};}}
| image = {{#invoke:InfoboxImage |InfoboxImage |image={{{#invoke:WikidataIB |getValue |rank=best |P154 |name=logo |qid={{{image_nameqid|}}} |fetchwikidata={{{company_logofetchwikidata|ALL}}} |suppressfields={{{hìnhsuppressfields|}}} |onlysourced=no |noicon=yes |maxvals=1 |{{{biểu trưnglogo|{{{company_logo|}}}}}}}}}}}}} }} |size={{{logo_size|{{{cỡ hình|}}}}}} |sizedefault=frameless |alt={{{logo_alt|{{{alt|}}}}}} }}
| caption = {{{logo_caption|{{{caption|}}} {{{chú thích|}}}}}}}}}
| image2 = {{#invoke:InfoboxImage |InfoboxImage |image={{{image|{{{hình|}}}}}} |size={{{image_size|}}} |sizedefault=frameless |alt={{{image_alt|}}} }}
| caption2 = {{{image_caption|}}}
 
| labelstyle = padding-right:0.5em<!--(to ensure gap between (long/unwrapped) label and subsequent data on same line)-->;
| data3 = {{{romanized_name|}}}
 
| label4 = {{longitem|Tên cũ}}
| class4 = nickname
| data4 = {{{former_names|{{{former_name|}}}}}}
 
| label5 = {{longitem|Loại hình}}
| class5 = category
| data5 = {{{type|{{{company_type|{{{loại|}}}}}}}}}
 
| label6 = {{longitem|[[Mã niêm yết]}}
| data6 = {{{traded_as|}}}
 
| label7 = [[Mã ISIN]]
| data7 = {{Br separated entries
| data7 = {{#if:{{{ISIN|}}} |<span class="plainlinks nourlexpansion">[{{fullurl:toollabs:isin/|language=de&isin={{urlencode:{{{ISIN}}}}}}} {{{ISIN}}}]</span>}}
| 1 = {{#if:{{#invoke:WikidataIB |getValue |rank=best |P946 |name=ISIN |qid={{{qid|}}} |fetchwikidata={{{fetchwikidata|ALL}}} |suppressfields={{{suppressfields|}}} |onlysourced=yes |noicon={{{noicon|no}}} |maxvals=1 |{{{ISIN|}}} }} | <span class="plainlinks nourlexpansion">[{{fullurl:toollabs:isin/|language=en&isin={{urlencode:{{#invoke:WikidataIB |getValue |rank=best |P946 |name=ISIN |qid={{{qid|}}} |fetchwikidata={{{fetchwikidata|ALL}}} |suppressfields={{{suppressfields|}}} |onlysourced=yes |noicon=true |maxvals=1 |{{{ISIN|}}} }} }} }} {{#invoke:WikidataIB |getValue |rank=best |P946 |name=ISIN |qid={{{qid|}}} |fetchwikidata={{{fetchwikidata|ALL}}} |suppressfields={{{suppressfields|}}} |onlysourced=yes |noicon=true |maxvals=1 |{{{ISIN|}}} }}]</span> }}
| data7| 2 = {{#if:{{{ISINISIN2|}}} | <span class="plainlinks nourlexpansion">[{{fullurl:toollabs:isin/|language=deen&isin={{urlencode:{{{ISINISIN2}}} }} }} {{{ISINISIN2}}}]</span>}}
}}
 
| label8 = Ngành nghề
| class8 = category
| data8 = {{#invoke:WikidataIB |getValue |rank=best |P452 |name=industry |qid={{{qid|}}} |fetchwikidata={{{fetchwikidata|ALL}}} |suppressfields={{{suppressfields|}}} |onlysourced=yes |noicon={{{noicon|no}}} |sep="<br />" |sorted=yes |{{{Ngành|}}} }}
| data8 = {{{industry|{{{ngành|}}}}}}
 
| label9 = Thể loại
| data9 = {{{genre|{{{thể loại|{{{lĩnh vực|}}}}}}}}}
 
| label10 = TìnhTiền trạngthân{{#if:{{{predecessors|}}}|s}}
| data10 = {{#invoke:WikidataIB |getValue |rank=best |P155 |name=predecessor |qid={{{qid|}}} |fetchwikidata={{{fetchwikidata|ALL}}} |suppressfields={{{suppressfields|}}} |onlysourced=yes |noicon={{{noicon|no}}} |sep="<br />" |sorted=yes |{{{predecessors|{{{predecessor|}}}}}} }}
| data10 = {{#if:{{{fate|{{{status|{{{tình trạng|}}}}}}}}}|{{#switch:{{{fate|{{{status|{{{tình trạng|}}}}}}}}}|active|đang hoạt động|current={{Màu nền|#90FF90|{{Khoảng cách|3}}'''Đang hoạt động'''{{Khoảng cách|3}}}}|defunct|close|dissolve|đóng cửa|giải thể={{Màu nền|#DDDDDD|{{Khoảng cách|3}}'''Đóng cửa'''{{Khoảng cách|3}}}}|bankrupt|insolvent|phá sản={{Màu nền|#FF9090|{{Khoảng cách|3}}'''Phá sản'''{{Khoảng cách|3}}}}|acquired|mua lại={{Màu nền|#FFB|{{Khoảng cách|3}}'''Được mua lại'''{{#if:{{{acquired by|}}}|&nbsp;bởi {{{acquired by|}}}}}{{Khoảng cách|3}}}}|merged|sát nhập={{Màu nền|#DDFBFF|{{Khoảng cách|3}}'''Sát nhập'''{{#if:{{{merged by|}}}|&nbsp;vào {{{merged by|}}}}}{{Khoảng cách|3}}}}|other|#default={{{fate|{{{status|{{{tình trạng|}}}}}}}}} }} }}
 
| label11 = Tiền thân
| data11 = {{#invoke:WikidataIB |getValue |rank=best |P571 |name=founded |qid={{{qid|}}} |fetchwikidata={{{fetchwikidata|ALL}}} |suppressfields={{{suppressfields|}}} |onlysourced=yes |noicon={{{noicon|no}}} |sep="<br />" |sorted=yes |{{{founded|{{{foundation|}}}}}} }}
| data11 = {{{predecessors|{{{predecessor|{{{tiền thân|{{{tiền nhiệm|}}}}}}}}}}}}
 
| label12 = HậuThành thânlập{{#if:{{{Thành lập|}}}|s}}
| data12 = {{#invoke:WikidataIB |getValue |rank=best |P112 |name=founder |qid={{{qid|}}} |fetchwikidata={{{fetchwikidata|ALL}}} |suppressfields={{{suppressfields|}}} |onlysourced=yes |noicon={{{noicon|no}}} |sep="<br />" |sorted=yes |{{{founders|{{{founder|}}}}}} }}
| data12 = {{{successors|{{{successor|{{{hậu thân|{{{kế nhiệm|}}}}}}}}}}}}
| class14class12 = agent
 
| label13 = ThànhGiải lậpthể
| data13 = {{#invoke:WikidataIB |getValue |rank=best |P576 |name=defunct |qid={{{qid|}}} |fetchwikidata={{{fetchwikidata|ALL}}} |suppressfields={{{suppressfields|}}} |onlysourced=yes |noicon={{{noicon|no}}} |sep="<br />" |sorted=yes |{{{defunct|{{{dissolved|}}}}}} }}
| data13 = {{{foundation|{{{founded|{{{thành lập|}}}}}}}}}
 
| label14 = {{nowrap|NgườiTình sáng lập}}trạng
| data14 = {{{fate|Tình trạng}}}
| class14 = agent
| data14 = {{{founders|{{{founder|{{{người thành lập|{{{người sáng lập|{{{nhà sáng lập|{{{nhà thành lập|}}}}}}}}}}}}}}}}}}
 
| label15 = GiảiKế thểvị{{#if:{{{successors|}}}|s}}
| data15 = {{#invoke:WikidataIB |getValue |rank=best |P156 |name=successor |qid={{{qid|}}} |fetchwikidata={{{fetchwikidata|ALL}}} |suppressfields={{{suppressfields|}}} |onlysourced=yes |noicon={{{noicon|no}}} |sep="<br />" |sorted=yes |{{{successors|{{{successor|}}}}}} }}
| data15 = {{{defunct|{{{dissolved|{{{giải thể|}}}}}}}}}
 
| label16 = {{nowrap|Trụ sở chính}}
| class16 = {{#if:{{{hq_location|}}}{{{location|{{{trụ sở|}}}}}} |label |adr}}
| data16 = {{#if:{{{hq_location|}}}{{{location|{{{trụ sở|}}}}}}{{{hq_location_city|}}}{{{location_city|}}}{{{hq_location_country|}}}{{{location_country|}}}
| {{Mục được phân tách bằng dấu phẩy
| 1 = {{{hq_location|{{{location|{{{trụ sở|}}}}}}}}}
| 2 = {{#if:{{{hq_location_city|}}}{{{location_city|}}} |<spandiv style="display: inline;" class="locality">{{#if:{{{hq_location_city|}}}{{{location_city|}}} | {{{hq_location_city|{{{location_city|}}}}}} | }}</spandiv>}}
| 3 = {{#if:{{{hq_location_country|}}}{{{location_country|}}} |<spandiv style="display: inline;" class="country-name">{{#if:{{{hq_location_country|}}}{{{location_country|}}} | {{{hq_location_country|{{{location_country|}}}}}} | }}</spandiv>}}
}} }}
| {{#if:{{#invoke:WikidataIB |getValue |rank=best |P159 |name=hq_location_city |qid={{{qid|}}} |fetchwikidata={{{fetchwikidata|ALL}}} |suppressfields={{{suppressfields|}}} |onlysourced=yes |noicon={{{noicon|no}}} |maxvals=1 }}{{#invoke:WikidataIB |getValue |rank=best |P17 |name=hq_location_country |qid={{{qid|}}} |fetchwikidata={{{fetchwikidata|ALL}}} |suppressfields={{{suppressfields|}}} |onlysourced=yes |noicon={{{noicon|no}}} |maxvals=1 }}
| {{Comma separated }}entries
| 1 = {{#if:{{#invoke:WikidataIB |getValue |rank=best |P159 |name=hq_location_city |qid={{{qid|}}} |fetchwikidata={{{fetchwikidata|ALL}}} |suppressfields={{{suppressfields|}}} |onlysourced=yes |noicon={{{noicon|no}}} |maxvals=1 }} |<div style="display: inline;" class="locality">{{#invoke:WikidataIB |getValue |rank=best |P159 |name=headquarters location |qid={{{qid|}}} |fetchwikidata={{{fetchwikidata|ALL}}} |suppressfields={{{suppressfields|}}} |onlysourced=yes |noicon={{{noicon|no}}} |maxvals=1 }}</div>}}
| 2 = {{#if:{{#invoke:WikidataIB |getValue |rank=best |P17 |name=countrry |qid={{{qid|}}} |fetchwikidata={{{fetchwikidata|ALL}}} |suppressfields={{{suppressfields|}}} |onlysourced=yes |noicon={{{noicon|no}}} |maxvals=1 }} |<div style="display: inline;" class="country-name">{{#invoke:WikidataIB |getValue |rank=best |P17 |name=hq_location_country |qid={{{qid|}}} |fetchwikidata={{{fetchwikidata|ALL}}} |suppressfields={{{suppressfields|}}} |onlysourced=yes |noicon={{{noicon|no}}} |maxvals=1 }}</div>}}
}}
}}
}}
 
| label18 = {{longitem|Số lượng trụ sở}}
| data18 = | data18 = {{#if:{{{num_locations|}}}{{{locations|{{{số vị trí|}}}}}} |{{{num_locations|{{{locations|{{{số vị trí|}}}}}}}}}{{#if:{{{num_locations_year|}}}|&nbsp;({{{num_locations_year}}})}} }}
 
| label19 = {{longitem|Area{{#if:{{{areas_served|}}}|s}} served}}
| label19 = Khu&nbsp;vực hoạt&nbsp;động
| data19 = {{{areas_served|{{{area_served|{{{khu vực|}}}}}}}}}
 
 
| label21 = Sản phẩm
| data21 = {{{products|{{{sản phẩm|}}}}}}
 
| label22 = Thương{{longitem|Sản hiệulượng sản xuất}}
| data22 = {{#if:{{{production|sản lượng}}} | {{{production|}}}{{#if:{{{production_year|}}} | &nbsp;({{{production_year}}}) }} }}
| data22 = {{{brands|{{{thương hiệu|}}}}}}
 
| label23 = {{longitem|SảnThương lượng sản xuất}}hiệu
| data23 = {{{productionbrands|{{{sảnthương lượnghiệu|}}}}}}{{#if:{{{production_year|}}}|&nbsp;({{{production_year}}})}}
 
| label24 = Dịch vụ
| class24 = category
| data24 = {{{services|{{{dịch vụ|}}}}}}
 
| label25 = Doanh thu
| data25 = {{#ifinvoke:{{{WikidataIB |getValue |rank=best |P2139 |name=revenue |qual=P585 |qid={{{doanh thuqid|}}} |fetchwikidata={{{fetchwikidata|ALL}}} |suppressfields={{{revenuesuppressfields|}}} |onlysourced=yes |noicon={{{doanh thunoicon|no}}} |maxvals=1 |{{{revenue|}}}{{#if:{{{revenue_year|}}} | &nbsp;({{{revenue_year}}}) }} }}
 
| label26 = {{longitem|[[Lợi nhuận trước lãi vay và thuế|Lợi&nbsp;nhuận kinh&nbsp;doanh]]}}
| data26 = {{#ifinvoke:{{{operating_incomeWikidataIB |{{{lợigetValue nhuận|rank=best trước|P3362 thuế|name=operating_income |qual=P585 lãi|qid={{{qid|}}} |fetchwikidata={{{fetchwikidata|ALL}}} |suppressfields={{{operating_incomesuppressfields|}}} |onlysourced=yes |noicon={{{lợi nhuận trước thuế và lãinoicon|no}}} |maxvals=1 |{{{operating_income|}}}{{#if:{{{income_year|}}} | &nbsp;({{{income_year}}}) }} }}
 
| label27 = {{If affirmed|{{{intl|}}} |[[Lãi thực|Lợi nhuận ròng]] |{{longitem|[[Lãi thực]]}}}}
| data27 = {{#ifinvoke:WikidataIB |getValue |rank=best |P2295 |name=net_income |qual=P585 |qid={{{net_incomeqid|}}} |fetchwikidata={{{lãi thựcfetchwikidata|ALL}}} |suppressfields={{{suppressfields|}}} |onlysourced=yes |noicon={{{profitnoicon|no}}} |maxvals=1 |{{{net_income|{{{profit|{{{lãi thực|}}}}}}}}}{{#if:{{{net_income_year|}}}{{{profit_year|}}}}}} | &nbsp;({{{net_income_year|{{{profit_year|}}}}}}) }} }}
 
| label28 = [[Tài sản thuộc quyền quản lý|AUM]]
| data28 = {{{aum|}}}
 
| label29 = {{nowrap|[[Tài sản|Tổng tài sản]]}}
| data29 = {{#ifinvoke:{{{WikidataIB |getValue |rank=best |P2403 |name=assets |qual=P585 |qid={{{tài sảnqid|}}} |fetchwikidata={{{fetchwikidata|ALL}}} |suppressfields={{{assetssuppressfields|}}} |onlysourced=yes |noicon={{{tài sảnnoicon|no}}} |maxvals=1 |{{{assets|}}}{{#if:{{{assets_year|}}} | &nbsp;({{{assets_year}}}) }} }}
 
| label30 = {{nowrap|[[Vốn chủ sở hữu|Tổng vốn chủ sở hữu]]}}
| data30 = {{#if:{{{equity|{{{tài sản cổ phần|{{{cổ phần|}}}}}}}}} | {{{equity|{{{tài sản cổ phần|{{{cổ phần}}}}}}}}}{{#if:{{{equity_year|}}} | &nbsp;({{{equity_year}}})}} }}
 
| label31 = Chủ sở hữu{{#if:{{{owners|}}}|s}}
| data31 = | data31 = {{{owners|{{{owner|{{{chủ|{{{chủ sở hữu|}}}}}}}}}}}}
 
| label32 = Thành viên
| data32 = {{#if:{{{members|{{{thành viên|}}}}}} |{{{members|{{{thành viên}}}}}}{{#if:{{{members_year|}}}|&nbsp;({{{members_year}}})}} }}
 
| label33 = [[Vốn{{longitem|Số điềunhân lệ]]viên}}
| data33 = {{#invoke:WikidataIB |getValue |rank=best |P1128 |name=num_employees |qual=P585 |qid={{{qid|}}} |fetchwikidata={{{fetchwikidata|ALL}}} |suppressfields={{{suppressfields|}}} |onlysourced=yes |noicon={{{noicon|no}}} |maxvals=1 |{{{num_employees|}}}{{#if:{{{num_employees_year|}}} | &nbsp;({{{num_employees_year}}}) }} }}
| data33 = {{{authorized_capital|}}}
 
| label34 = {{longitem|Số nhân viên}}
| data34 = {{#if:{{{num_employees|{{{số nhân viên|}}}}}} |{{{num_employees|{{{số nhân viên}}}}}}{{#if:{{{num_employees_year|}}}|&nbsp;({{{num_employees_year}}})}} }}
 
| label35label34 = Công[[Vốn tyđiều mẹlệ]]
| data35data34 = {{{parentauthorized_capital|{{{công ty mẹ|}}}}}}
 
| label36label35 = Chi[[Công nhánhty mẹ]]
| data35 = {{#ifeq:{{{owners|}}}{{{owner|}}}{{{parent|}}} || {{#invoke:WikidataIB |getValue |rank=best |P749 |name=parent |qid={{{qid|}}} |fetchwikidata={{{fetchwikidata|ALL}}} |suppressfields={{{suppressfields|}}} |onlysourced=yes |noicon={{{noicon|no}}} |sep="<br />" |sorted=yes }} | {{{parent|}}} }}
 
| label36 = [[Chi nhánh]]
| data36 = {{{divisions|{{{chi nhánh|}}}}}}
 
| label37 = [[Công ty con]]
| data37 = {{{subsid|{{{công ty con|}}}}}}
 
| label38 = Khẩu hiệuModule
| data38 = {{{sloganmodule|{{{khẩu hiệu|}}}}}}
 
| label39 = [[Basel III|Tỷ suất vốn]]<!--For BANKS only-->
| data39 = {{{ratio|}}}
 
| label40 = Xếp hạng<!--For BANKS only-->
| data40 = {{{rating|}}}
 
| label41 = Website
| data41 = {{#if:{{{website|{{{homepage|}}}}}} |{{{website|{{{homepage|}}}}}} |{{#invoke:WikidataIB |url2 |url={{#invoke:WikidataIB |getValue |rank=best |P856 |name=website |qid={{{qid|}}} |suppressfields={{{suppressfields|}}} |fetchwikidata={{{fetchwikidata|ALL}}} |onlysourced=yes |maxvals=1}} }} }}
| data41 = {{#if:{{{homepage|{{{website|{{{trang chủ|}}}}}}}}}
 
|{{#ifeq:{{{homepage|{{{website|{{{trang chủ|}}}}}}}}}|hide||{{{homepage|{{{website|{{{trang chủ|}}}}}}}}} }}
| belowstyle = line-height: 1.35em;
|{{#if:{{#property:P856}}
|{{URL|{{#property:P856}}}}
}}
}}
| data42 = {{tham khảo}}
| belowstyle = line-height:1.35em;
| below = {{#if:{{{footnotes|}}} | '''Footnotes{{\}}references'''{{break}}{{{footnotes}}} }}
 
}}<!-- Tracking categories:
}}<noinclude>
 
-->{{main other|{{#if:{{{trading_name|}}}|[[Category:Pages using infobox company using trading name]]
}}{{#ifeq:{{{logo|{{{company_logo|{{wikidata|property|raw|P154}}}}}}}}|{{{logo|{{{company_logo|}}}}}}||[[Category:Pages using infobox company with a logo from wikidata]]
}}{{#if:{{{image|}}}|{{#ifeq:{{#invoke:string|replace|{{{image|}}}| |_}}|{{#invoke:string|replace|{{{logo|{{{company_logo|{{wikidata|property|raw|P154}}}}}}}}| |_}}|[[Category:Pages using infobox company with a duplicate image]]|}}|}}
}}<!--
-->{{#invoke:Check for clobbered parameters|check|nested=1|template=Infobox company|cat={{main other|Category:Pages using infobox company with ignored parameters}}
|name; company_name|logo; company_logo|logo_alt; alt|trade_name; trading_name|former_names; former_name|type; company_type|predecessors; predecessor|successors; successor|foundation; founded|founders; founder|defunct; dissolved|hq_location; location|hq_location_city; location_city|hq_location_country; location_country|num_locations; locations|areas_served; area_served|net_income; profit|net_income_year; profit_year|owners; owner |homepage; website
}}{{#invoke:Check for unknown parameters|check|unknown={{main other|[[Category:Pages using infobox company with unknown parameters|_VALUE_{{PAGENAME}}]]}}|preview=Page using [[Template:Infobox company]] with unknown parameter "_VALUE_" | ignoreblank=y | alt | area_served | areas_served | assets | assets_year | aum | brands | company_logo | company_name | company_type | defunct | dissolved | divisions | embed | equity | equity_year | fate | footnotes | former_name | former_names | foundation | founded | founder | founders | genre | homepage | hq_location | hq_location_city | hq_location_country | image | image_alt | image_caption | image_size | income_year | industry | ISIN | ISIN2 | key_people | location | location_city | location_country | locations | logo | logo_alt | logo_caption | logo_size | members | members_year | module | name | native_name | native_name_lang | net_income | net_income_year | num_employees | num_employees_year | num_locations | num_locations_year | operating_income | owner | owners | parent | predecessor | predecessors | production | production_year | products | profit | profit_year | rating | ratio | revenue | revenue_year | romanized_name | services | subsid | successor | successors | traded_as | trade_name | trading_name | type | website| qid | fetchwikidata | suppressfields | noicon | nocat | demo | categories }}<noinclude>
{{Tài liệu}}
</noinclude>