Khác biệt giữa các bản “Quang Tuyến”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017 Sửa chữ Hán
|type = [[Công ty cổ phần]]
|industry = [[Văn hóa]], [[Thể thao]], [[Giải trí]]
|founded foundation = {{start date|1998|10|5|df=yes}}
|founder = Vương Trường Điền ([[Chủ tịch]])
|hq_location_city = [[Bắc Kinh]]
|hq_location_country = {{CHN}}
|num_employees = 536 (16 quản lý)
|key_people = {{ubl|{{nowrap|Vương Trường Điền {{small|([[Chủ tịch]])}}}}|Lưu Đồng {{small|([[Phó chủ tịch]])}}|Hầu Tuấn {{small|([[Giám đốc]])}}|Lý Hiểu Bình {{small|([[Phó tổng giám đốc]]), ([[Giám đốc]])}}|Lý Đức Lai {{small|([[Phó tổng giám đốc]]), ([[Giám đốc]])}}|Trần Thiếu Huy {{small|([[Giám đốc]])}}|Lý Tiệp {{small|([[Giám đốc]])}}|Miêu Lệ {{small|(Giám đốc độc lập)}}|Chu Triển {{small|(Giám đốc độc lập)}}|Trần Thiếu Phong {{small|(Giám đốc độc lập)}}}}
|brands = ewang.com (视网)
|services = [[Truyền thông]]<br>[[Điện ảnh]]<br>[[Phim truyền hình]]<br>Môi giới<br>[[Internet]]<br>[[Tổ chức sự kiện]]
|revenue = {{Decrease}} CNY 1,159 tỷ Nhân Dân Tệ (2020) <ref name=EnlightMedia2020AR"Annual Report"> <ref>{{Chú thích web|url=https://data.eastmoney.com/notices/detail/300251/AN202104181486175031.html|tựa đề=北京光线传媒股份有限公司 2020 年年度报告全文|website=Eastmoney|ngôn ngữ=Zh}}</ref>
|operating_income = 323 triệu Nhân Dân Tệ (2020) <ref name="Annual Report">
|revenue_year = 2020
|operating_incomenet_income = 323{{Decrease}} 291 triệu Nhân Dân Tệ (2020) <ref name="Annual Report">
|income_yearassets = 9,825 tỷ Nhân Dân Tệ (2020) <ref name="Annual Report">
|net_incomeequity = {{Decrease}} 291 triệu = 9,049 tỷ Nhân Dân Tệ (2020) <ref name="Annual Report">
|owner owners = {{ubl|Đầu tư Quang Tuyến Thượng Hải (42.63%) <ref name=EnlightMedia2021AR/> |Công ty thâm vấn thông tin Thượng Hải Hán Đào (6.00%)|<br>Công ty TNHH Đầu tư mạo hiểm Hàng Châu Alibaba (5.82%) <ref>{{Chú thích web|url=https://vip.stock.finance.sina.com.cn/corp/view/vCB_AllBulletinDetail.php?stockid=300251&id=6935951|tựa đề=光线传媒:关于公司持股5%以上股东减持股份实施进展的公告 (下载公告)|website=Finance Sina|ngôn ngữ=Zh}}</ref>Lý Hiểu Bình (3,67%)|Công ty TNHH thanh toán bù trừ chứng khoán Hồng Kông (3.6%)|Đỗ Anh Liên (3.5%)|Lý Đức Lai (2.99%)|[[Ngân hàng Chiêu thương Trung Quốc]] - Quỹ đầu tư chứng khoán hỗn hợp Hoằng Đức Phong Nhuận (1.5%)|[[Ngân hàng Công thương Trung Quốc]] (1.42%)|[[Ngân hàng Chiêu thương Trung Quốc]] (1.33%)}} <ref name="Major Shareholder"> <ref> {{Chú thích web|url=https://vip.stock.finance.sina.com.cn/corp/view/vCB_AllBulletinDetail.php?stockid=300251&id=6935951|tựa đề=光线传媒:关于公司持股5%以上股东减持股份实施进展的公告 (下载公告)|website=Finance Sina|ngôn ngữ=Zh}} </ref>
|net_income_year = 2020
|assets = 9,825 tỷ Nhân Dân Tệ
|assets_year = 2020
|equity = 9,049 tỷ Nhân Dân Tệ
|equity_year = 2020
|owner = {{ubl|Đầu tư Quang Tuyến Thượng Hải (42.63%) <ref name=EnlightMedia2021AR/> |Công ty thâm vấn thông tin Thượng Hải Hán Đào (6.00%)|<br>Công ty TNHH Đầu tư mạo hiểm Hàng Châu Alibaba (5.82%) <ref>{{Chú thích web|url=https://vip.stock.finance.sina.com.cn/corp/view/vCB_AllBulletinDetail.php?stockid=300251&id=6935951|tựa đề=光线传媒:关于公司持股5%以上股东减持股份实施进展的公告 (下载公告)|website=Finance Sina|ngôn ngữ=Zh}}</ref>Lý Hiểu Bình (3,67%)|Công ty TNHH thanh toán bù trừ chứng khoán Hồng Kông (3.6%)|Đỗ Anh Liên (3.5%)|Lý Đức Lai (2.99%)|[[Ngân hàng Chiêu thương Trung Quốc]] - Quỹ đầu tư chứng khoán hỗn hợp Hoằng Đức Phong Nhuận (1.5%)|[[Ngân hàng Công thương Trung Quốc]] (1.42%)|[[Ngân hàng Chiêu thương Trung Quốc]] (1.33%)}}
|parent = Tông công ty đầu tư Quang Tuyến Thượng Hải
|subsid = Bắc Kinh Quang Tuyến Dịch Thị võng lạc khoa kỹ <br> Truyền thông truyền hình Quang Tuyến Thượng Hải <br> Bắc Kinh Quang Tuyến âm nhạc <br> Thiên Tân Quang Hợp Thế Kỷ Văn Hóa <br> Công nghệ Bắc Kinh Caitiaowu <br> Bắc Kinh Quang Tuyến truyền thông quảng cáo <br> [[Bắc Kinh Quang Tuyến ảnh nghiệp]] (100%) <ref name=EnlightMedia2019AR"2020 Share holding subsidiary"> <ref>{{Chú thích web|url=https://stock.qianzhan.com/hs/cangukonggu_300251.sz.html|tựa đề=参股控股子公司(光线传媒)|website=Qianzhan Intelligence|ngôn ngữ=Zh}}</ref> <br> Tư vấn đóng gói hình ảnh Anh Sự Đạt Bắc Kinh <br> Bắc Kinh Thất Thải Ninh Mông khoa kỹ <br> <br> Thanh Xuân Quang Tuyến<br>Ngũ quang thập sắc<br>Thải Điều Ốc<br>Anh Sư Đạt<br>EaseEyes.com<br>Horgos Caitiaowu Pictures<br>Hong Kong Film International Limited (100%)<br>Hoắc Nhĩ Quả Tư Quang Uy ảnh nghiệp (75%)
|intl = yes
|footnotes = Hợp nhất <ref name=EnlightMedia2019AR>{{chú thích web|url=http://file.finance.sina.com.cn/211.154.219.97:9494/MRGG/CNSESZ_STOCK/2020/2020-4/2020-04-17/6050778.PDF|title=2019 Annual Report|work=Beijing Enlight Media|publisher=Shenzhen Stock Exchange|ngôn ngữ=Zh}}</ref>
|member = Hầu Tuấn ([[Thư ký]]), Giám đốc<br>Tăng Diễm ([[Giám đốc tài chính]])
|hq_location = Tầng 3, tòa nhà 3, số 11, tiểu khu Bình Lý Đông, quận Đông Thành, Bắc Kinh
}}