Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Đình trệ kinh tế”

Thay cả nội dung bằng “ĐÌNH CHỆ KINH TÀI”
nKhông có tóm lược sửa đổi
(Thay cả nội dung bằng “ĐÌNH CHỆ KINH TÀI”)
ĐÌNH CHỆ KINH TÀI
'''Đình đốn kinh tế''' chỉ hiện tượng tốc độ tăng trưởng [[GDP thực tế]] thấp suốt một thời kỳ dài. Tuy nhiên, thế nào là tăng trưởng thấp thì các [[nhà kinh tế học]] không đưa ra định nghĩa rõ ràng. Một số cho rằng, tốc độ tăng trưởng 2-3 phần trăm một năm là tăng trưởng thấp. Một số khác cho rằng, tốc độ thấp hơn [[tốc độ tăng trưởng tiềm năng]] là thấp.
 
Thời kỳ [[Đại khủng hoảng (1929-1933)]], là một giai đoạn đình đốn kinh tế điển hình. Tình trạng [[kinh tế Nhật Bản]] trong thập niên 1990 và đầu thập niên 2000 cũng là tình trạng đình đốn kinh tế. Ở cả hai trường hợp trên, đình đốn kinh tế đi cùng với [[giảm phát]]. Song ở [[Anh]] thập niên 1960, 1970 và ở [[Mỹ]] đầu thập niên 1970, người ta lại thấy đình đốn kinh tế đi cùng với [[lạm phát]] tạo thành cái gọi là [[đình lạm]].
 
Lưu ý là đình đốn kinh tế không nhất thiết nghĩa là [[suy thoái kinh tế]].
 
{{Sơ khai kinh tế học}}
 
[[thể loại:kinh tế học vĩ mô]]
 
[[en:Economic stagnation]]
[[ka:სტაგნაცია]]
Người dùng vô danh