Khác biệt giữa các bản “Quang Tuyến”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
{{Infobox company
|name = Quang Tuyến<br>北京光线传媒股份有限公司
|image =
|industry = [[Văn hóa]], [[Thể thao]], [[Giải trí]]
|foundation = {{start date|1998|10|5|df=yes}}
|founder = Vương Trường Điền ([[Chủ tịch]])
|hq_location_city = [[Bắc Kinh]]
|hq_location_country = {{CHN}}
|brands = ewang.com (视网)
|services = [[Truyền thông]]<br>[[Điện ảnh]]<br>[[Phim truyền hình]]<br>Môi giới<br>[[Internet]]<br>[[Tổ chức sự kiện]]
|revenue = {{Decrease}} CNY 1,159 tỷ,072,835.12 Nhân Dân Tệ (2020) <ref name="Annual Report"> <ref>{{Chú thích web|url=https://data.eastmoney.com/notices/detail/300251/AN202104181486175031.html|tựa đề=北京光线传媒股份有限公司 2020 年年度报告全文|website=Eastmoney|ngôn ngữ=Zh}}</ref>
|revenue_year = 2020
|operating_income = 323 triệu Nhân Dân Tệ (2020) <ref name="Annual Report">
|operating_income = 323 triệu Nhân Dân Tệ <ref name="Annual Report">{{Chú thích web|url=https://data.eastmoney.com/notices/detail/300251/AN202104181486175031.html|tựa đề=北京光线传媒股份有限公司 2020 年年度报告全文|website=Eastmoney|ngôn ngữ=Zh}}</ref>
|net_income = {{Decrease}} 291 triệu Nhân Dân Tệ (2020) <ref name="Annual Report">
|assets income_year = 9,825 tỷ Nhân Dân Tệ (2020) <ref name="Annual Report">
|net_income = {{Decrease}} 291 triệu Nhân Dân Tệ <ref name="Annual Report">{{Chú thích web|url=https://data.eastmoney.com/notices/detail/300251/AN202104181486175031.html|tựa đề=北京光线传媒股份有限公司 2020 年年度报告全文|website=Eastmoney|ngôn ngữ=Zh}}</ref>
|equity = 9,049 tỷ Nhân Dân Tệ (2020) <ref name="Annual Report">
|net_income_year = 2020
|Cổ đông = {{ubl|Đầu tư Quang Tuyến Thượng Hải (42.63%)|Công ty thâm vấn thông tin Thượng Hải Hán Đào (6.00%)|Công ty TNHH Đầu tư mạo hiểm Hàng Châu Alibaba (5.82%)|Lý Hiểu Bình (3,67%)|Công ty TNHH thanh toán bù trừ chứng khoán Hồng Kông (3.6%)|Đỗ Anh Liên (3.5%)|Lý Đức Lai (2.99%)|[[Ngân hàng Chiêu thương Trung Quốc]] - Quỹ đầu tư chứng khoán hỗn hợp Hoằng Đức Phong Nhuận (1.5%)|[[Ngân hàng Công thương Trung Quốc]] (1.42%)|[[Ngân hàng Chiêu thương Trung Quốc]] (1.33%)}} <ref name="Major Shareholder"> <ref> {{Chú thích web|url=https://vip.stock.finance.sina.com.cn/corp/view/vCB_AllBulletinDetail.php?stockid=300251&id=6935951|tựa đề=光线传媒:关于公司持股5%以上股东减持股份实施进展的公告 (下载公告)|website=Finance Sina|ngôn ngữ=Zh}} </ref>
|assets = 9,825 tỷ Nhân Dân Tệ <ref name="Annual Report">{{Chú thích web|url=https://data.eastmoney.com/notices/detail/300251/AN202104181486175031.html|tựa đề=北京光线传媒股份有限公司 2020 年年度报告全文|website=Eastmoney|ngôn ngữ=Zh}}</ref>
|parent = Tông công ty đầu tư Quang Tuyến Thượng Hải
|assets_year = 2020
|subsid = Bắc Kinh Quang Tuyến Dịch Thị võng lạc khoa kỹ <br> Truyền thông truyền hình Quang Tuyến Thượng Hải <br> Bắc Kinh Quang Tuyến âm nhạc <br> Thiên Tân Quang Hợp Thế Kỷ Văn Hóa <br> Công nghệ Bắc Kinh Caitiaowu <br> Bắc Kinh Quang Tuyến truyền thông quảng cáo <br> [[Bắc Kinh Quang Tuyến ảnh nghiệp]] (100%) <ref name="2020 Share holding subsidiary"> <ref>{{Chú thích web|url=https://stock.qianzhan.com/hs/cangukonggu_300251.sz.html|tựa đề=参股控股子公司(光线传媒)|website=Qianzhan Intelligence|ngôn ngữ=Zh}}</ref> <br> Tư vấn đóng gói hình ảnh Anh Sự Đạt Bắc Kinh <br> Bắc Kinh Thất Thải Ninh Mông khoa kỹ <br> <br> Thanh Xuân Quang Tuyến<br>Ngũ quang thập sắc<br>Thải Điều Ốc<br>Anh Sư Đạt<br>EaseEyes.com<br>Horgos Caitiaowu Pictures<br>Hong Kong Film International Limited (100%)<br>Hoắc Nhĩ Quả Tư Quang Uy ảnh nghiệp (75%)
|equity = 9,049 tỷ Nhân Dân Tệ <ref name="Annual Report">{{Chú thích web|url=https://data.eastmoney.com/notices/detail/300251/AN202104181486175031.html|tựa đề=北京光线传媒股份有限公司 2020 年年度报告全文|website=Eastmoney|ngôn ngữ=Zh}}</ref>
|equity_year = 2020
|Cổowners đông = {{ubl|Đầu tư Quang Tuyến Thượng Hải (42.63%)|Công ty thâm vấn thông tin Thượng Hải Hán Đào (6.00%)|Công ty TNHH Đầu tư mạo hiểm Hàng Châu Alibaba (5.82%)|Lý Hiểu Bình (3,67%)|Công ty TNHH thanh toán bù trừ chứng khoán Hồng Kông (3.6%)|Đỗ Anh Liên (3.5%)|Lý Đức Lai (2.99%)|[[Ngân hàng Chiêu thương Trung Quốc]] - Quỹ đầu tư chứng khoán hỗn hợp Hoằng Đức Phong Nhuận (1.5%)|[[Ngân hàng Công thương Trung Quốc]] (1.42%)|[[Ngân hàng Chiêu thương Trung Quốc]] (1.33%)}} <ref name="Major Shareholder"> <ref> {{Chú thích web|url=https://vip.stock.finance.sina.com.cn/corp/view/vCB_AllBulletinDetail.php?stockid=300251&id=6935951|tựa đề=光线传媒:关于公司持股5%以上股东减持股份实施进展的公告 (下载公告)|website=Finance Sina|ngôn ngữ=Zh}} </ref>
|parent = Tông công ty đầu tư Quang Tuyến Thượng Hải
|subsid = Beijing Jingjing Culture <br> Bắc Kinh Quang Tuyến Dịch Thị võng lạc khoa kỹ <br> Truyền thông truyền hình Quang Tuyến Thượng Hải <br> Bắc Kinh Quang Tuyến âm nhạc <br> Thiên Tân Quang Hợp Thế Kỷ Vănvăn Hóa <br> Công nghệ Bắc Kinh Caitiaowuhóa <br> Bắc Kinh Quang Tuyến truyền thông quảng cáo <br> [[Bắc Kinh Quang Tuyến ảnh nghiệp]] (100%) <ref name="2020 Share holding subsidiary"> <ref>{{Chú thích web|url=https://stock.qianzhan.com/hs/cangukonggu_300251.sz.html|tựa đề=参股控股子公司(光线传媒)|website=QianzhanQuanzhan Intelligence|ngôn ngữ=Zh}}</ref> <br> Thanh vấnXuân đóngQuang góiTuyến hìnhDương Châu ảnh Anh Sự Đạtnghiệp (Bắc Kinh Quang Tuyến ảnh nghiệp 100%) <br> Khai Tâm Quang Tuyến Hải Khẩu ảnh nghiệp (Bắc Kinh ThấtQuang ThảiTuyến Ninhảnh Môngnghiệp khoa kỹ100%) <br> <br>Công Thanhnghệ XuânBắc QuangKinh Tuyến<br>NgũCaitiaowu quang(Bắc thậpKinh sắc<br>ThảiQuang ĐiềuTuyến Ốc<br>Anhảnh nghiệp Đạt<br>EaseEyes100%) (yibenmanhua.com) <br>Horgos CaitiaowuTruyền thông văn hóa Tô Châu Hồng Kình ảnh thị (66,03%) Pictures<br>Hong KongShanghai FilmHuasheng InternationalLingfei LimitedEquity Investment Partnership (1006,46%) <br>Hoắc NhĩMaoyan QuảEntertainment (17,03%) Quang<br> UyHong ảnhLi nghiệpAnimation Studios (7566,03%)
|intl = yes
|footnotes = Hợp nhất <ref name=EnlightMedia2015AR>{{Chú thích web|url=http://disclosure.szse.cn/finalpage/2016-04-12/1202163197.PDF|tựa đề=2015 Annual Report|date=2016|access-date=22 January 2017|work=Beijing Enlight Media|publisher=Shenzhen Stock Exchange|language=Chinese|archive-url=https://web.archive.org/web/20170202030810/http://disclosure.szse.cn/finalpage/2016-04-12/1202163197.PDF|archive-date=2 February 2017|url-status=dead}} </ref> <ref name="Annual Report">{{Chú thích web|url=https://data.eastmoney.com/notices/detail/300251/AN202104181486175031.html|tựa đề=北京光线传媒股份有限公司 2020 年年度报告全文|website=Eastmoney|ngôn ngữ=Zh}}</ref>
|member = Hầu Tuấn ([[Thư ký]]), Giám đốc<br>Tăng Diễm ([[Giám đốc tài chính]])
|hq_location = Tầng 3, tòa nhà 3, số 11, tiểu khu Bình Lý Đông, quận Đông Thành, Bắc Kinh
}}
'''Quang Tuyến''' là một doanh nghiệp sản xuất chương trình truyền hình, cũng như sản xuất phim thông qua [[Bắc Kinh Quang Tuyến ảnh nghiệp]]. Mức vốn hóa thị trường được báo cáo là 5,98 tỷ đô la Mỹ vào tháng 4 năm 2015 <ref>[http://variety.com/2015/biz/asia/chinese-media-stocks-stage-major-rally-in-us-and-asian-markets-1201469237/ http://variety.com/2015/biz/asia/chinese-media-stocks-stage-major-rally-in-us-and-asian-markets-1201469237]. Variety</ref>. Công ty được thành lập vào ngày 24 tháng 4 năm 2000 <ref>{{chú thích web|url=https://www.emis.com/php/company-profile/CN//Beijing_Enlight_Media_Co_Ltd__北京光线传媒股份有限公司___3303831.html|tiêu đề=Beijing Enlight Media Co., Ltd. (北京光线传媒股份有限公司) Company Profile|website=Emis}}</ref>.
 
 
Các cổ đông khác trong top 10 là quỹ an sinh xã hội quốc gia (0.28%), quỹ theo dõi chỉ số của Ngân hàng xây dựng Trung Quốc (0.21%) và công ty chứng khoán Everbright (0.21%).
 
== Beijing Jingjing Culture ==
Thành lập ngày 29 tháng 9 năm 1998 tại Đông Thành, Bắc Kinh
 
== Bắc Kinh Quang Tuyến Dịch Thị võng lạc khoa kỹ ==
 
== Thiên Tân Quang Hợp Thế Kỷ Văn Hóa ==
Thành lập vào năm 2019 bởi Truyền thông Quang Tuyến <ref>{{Chú thích web|url=https://money.finance.sina.com.cn/corp/view/vCB_AllBulletinDetail.php?stockid=300251&id=6050782|tựa đề=光线传媒:2019年年度报告摘要|website=Sina|ngôn ngữ=Zh}}</ref>
 
== Bắc Kinh Quang Tuyến ảnh nghiệp ==
 
=== Thanh Xuân Quang Tuyến Dương Châu ảnh nghiệp ===
Tháng 8, 2020 Bắc Kinh Quang Tuyến ảnh nghiệp thành lập công ty con Thanh Xuân Quang Tuyến ở Dương Châu
 
=== Khai Tâm Quang Tuyến Hải Khẩu ảnh nghiệp ===
Cùng với Than Xuân Quang Tuyến Dương Châu ảnh nghiệp được Bắc Kinh Quang Tuyến ảnh nghiệp thành lập vào tháng 8 năm 2020
 
=== Công nghệ Bắc Kinh Caitiaowu ===
Thành lập vào ngày 8 tháng 5 năm 2019 <ref>{{Chú thích web|url=https://weibo.com/caitiaowu|tựa đề=彩条屋|website=Caitiawu Weibo|ngôn ngữ=Zh}}</ref>, ngoài làm phim thì trang chủ của Caitiaowu tại website Yibenmanhua.com cũng chuyên về Manhua.
 
== Truyền thông văn hóa Tô Châu Hồng Kình ảnh thị ==
Thành lập vào tháng 2 năm 2017, ngày 31 tháng 12 năm 2018 Quang Tuyến đầu tư 3 triệu Nhân Dân Tệ, giữ 60% cổ phần công ty <ref>{{Chú thích web|url=http://vip.stock.finance.sina.com.cn/corp/view/vCB_AllBulletinDetail.php?stockid=300251&id=5238141|tựa đề=光线传媒:2018年年度报告|website=Sina|ngôn ngữ=Zh}}</ref>, đến nằm 2020 tăng lên 3,3015 triệu Nhân Dân Tệ, cổ phần công ty Quang Tuyến lắm giữ tăng lên 66,03%
 
=== Hong Li Animation Studios ===
Thành lập vào năm 2017, với Truyền thông văn hóa Tô Châu Hồng Kình ảnh thị là cổ đông lớn nhất <ref>{{Chú thích web|url=http://www.honglianimation.com/en1/about/index.aspx|tựa đề=About Hong Li|website=Hong Li website}}</ref>
 
== Tư vấn đóng gói hình ảnh Anh Sự Đạt Bắc Kinh ==
Được thành lập vào năm 2016, là công ty con của Quang Tuyến
 
== Shanghai Huasheng Lingfei Equity Investment Partnership==
 
== Maoyan Entertainment ==
Ngày 27 tháng 5 năm 2016, Quang Tuyến trở thành cổ đông lớn nhất của Quang Tuyến <ref>{{Chú thích web|url=https://tech.qq.com/a/20160527/064025.htm|tựa đề=光线取代美团点评成猫眼最大股东 猫眼估值83亿|website=QQ|ngôn ngữ=Zh}}</ref>
 
== Quang Tuyến thanh xuân ==