Khác biệt giữa các bản “Trương Lương”

Không thay đổi kích thước ,  2 tháng trước
Trương Lương rất quý quyển này, thường đem ra học tập nghiền ngẫm. [[Hạng Bá]] là anh [[Hạng Lương]], con tướng [[Hạng Yên]] [[sở (nước)|nước Sở]], phạm tội giết người, được ông che chở.
 
==Tái lập nước HànHán==
Năm 209 TCN, [[Trần Thắng]] khởi nghĩa chống [[nhà Tần]]. Trương Lương cũng tụ họp hơn trăm trai tráng. Tháng 12 năm 208 TCN, [[Trần Thắng]] bị giết, tướng [[Tần Gia]] lập người dòng dõi nước Sở là [[Cảnh Câu]] ở đất Lưu làm Giả vương<ref>"Vua tạm thời", lập vua tạm thời để hiệu triệu dân chúng cho tiện</ref> nước Sở. Trương Lương muốn đi theo, đi đến giữa đường thì gặp [[Hán Cao Tổ|Lưu Bang]], bèn theo Lưu Bang. Lưu Bang cho ông làm tướng coi về việc ngựa của quân.
 
Người dùng vô danh