Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Sáu cõi luân hồi”

Thẻ: Đã được lùi sửa Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Thêm nội dung không nguồn
Thẻ: Đã được lùi sửa Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
==Các cõi==
=== Cõi trời ===
Cõi trời (cũng có thể gọi là cõi thiên đường) cũng là cõi của những con người giống như cõi người và cõi thần (a-tu-la), có thể hiểu đây là cõi người tốt nhất so với hai cõi người còn lại. Cõi trời là cõi của hạnh phúc, không có chiến tranh vì chúng sinh cõi trời rất ít khi giận dữ và cực kỳ hiếm xung đột. Chúng sinh cõi trời cũng có nam có nữ như cõi người và cõi thần. Tuổi thọ, hạnh phúc và trí tuệ của chúng sinh cõi trời cũng vượt trội hơn hẳn nhưng cũng vẫn có giới hạn. Phật muốn độ người cõi trời rất khó, vì họ muốn cái gì trong suy nghĩ tất thảy đều sẽ hiện ra, vậy nên họ không biết khổ, Phật rất khó độ được. Đứng đầu là 5 vị chủ cõi trời ở cõi cao nhất là Thiên Ma Ba Tuần, đại diện cho 5 nguyên tố ngũ hành trời đất, 5 vị đi đến đâu, sát khí tỏa ra đến đó, ngay cả Ngọc Hoàng khi gặp 5 vị này cũng phải đóng lục căn lại, ngồi niệm Phật vì nếu Ngọc Hoàng nổi tâm giết Thiên Ma tức 5 vị này sẽ nhập tâm và giết Ngọc Hoàng. 5 vị này vây quanh chán sẽ bỏ đi. 5 vị thiên ma đại diện cho tột cùng cái ác... tức khi nào trần gian còn cái ác.. 5 vị còn hiện hữu...1 trong 5 vị này thuộc Hỏa đã được Phật A Di Đà hóa độ, ngài ấy phát tâm theo Phật và phát nguyện cứu giúp chúng sinh yêu ma quỷ thần 10 phương theo Phật quy y Phật niệm Phật và vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc.Thời gian sẽ dần trôi, hằng hà sa số các vị Phật đang ngày đêm khuyên hóa 4 vị còn lại... khi nào 4 vị còn lại đều theo Phật thì tất cả chúng sinh 10 phương đều sẽ quy về 1 thể hòa bình và yên vui... dần dần rồi chúng sinh cũng sẽ thành Phật hết... cả bạn cả tôi và cả các con vật vô hình hay hữu hình... vấn đề hiện tại chỉ còn là thời gian... vậy thì mau mau niệm Phật phát nguyện vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc rồi thấy được Phật A Di Đà sau đó quay lại cõi Ta Bà cứu vớt chúng sinh thôi.
 
=== Cõi thần ===