Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Hằng đẳng thức”

Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Đã được lùi sửa Soạn thảo trực quan
* <math>a=b \Rightarrow a/c=b/c</math>
 
=== Hằng đẳng thức về căn bậc haihaiko con điên ===
Hằng đẳng thức này dùng để rút gọn hoặc tính toán các căn bậc hai:
 
<math>\sqrt{{A}^2}= |A|</math>
 
== Công dụng ==
Các hằng đẳng thức giúp chúng ta tính toán nhanh gọn hơn và vận dụng các phép tính một cách thuận tiện, hiệu quả hơn.