Khác biệt giữa các bản “Thành viên:Bầu trời ngb/nháp”

Trang mới: “{{DISPLAYTITLE:Thành viên: Bầu trời ngb}} == Giả thuyết "Con vượn bị ảo giác" (Tên gốc: "the ''''stoned ape'''<nowiki/>' '''theory'''.") == Đây là một giả thuyết được đề cập trong cuốn sách "''Food of the Gods" (Xuất bản năm 1992)'' của Terence McKenna - một nhà dân tộc học thế kỷ XX và anh trai - Dennis McKenna để lý giải về sự tiến hóa vượt bậc của loài người. Về cơ b…”
(Trang mới: “{{DISPLAYTITLE:Thành viên: Bầu trời ngb}} == Giả thuyết "Con vượn bị ảo giác" (Tên gốc: "the ''''stoned ape'''<nowiki/>' '''theory'''.") == Đây là một giả thuyết được đề cập trong cuốn sách "''Food of the Gods" (Xuất bản năm 1992)'' của Terence McKenna - một nhà dân tộc học thế kỷ XX và anh trai - Dennis McKenna để lý giải về sự tiến hóa vượt bậc của loài người. Về cơ b…”)
(Không có sự khác biệt)
6

lần sửa đổi