Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Văn Cao”

(trích dẫn, nguồn tham khảo (CAND))
[[Thể loại:Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam]]
[[Thể loại:Việt Minh]]
[[Thể loại:Mất 1995]]
[[Thể loại:Người họ Nguyễn tại Việt Nam]]
[[Thể loại:Sinh 1923]]
[[Thể loại:Người sáng tác quốc ca]]
[[Thể loại:Nhạc sĩ hùng ca Việt Nam]]