Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Tập tin”

"format_version" : 1, "header" : { "description" : "Việt hóa bởi Fury_VN & AnRin, Phiên bản gói: 1.19, Sử dụng cho mọi phiên bản MCBE (dưới 1.1390.2)", "name" : "Vietnamese Language", "uuid" : "23d3c219-4f6e-3aee-a570-3c81941863f6", "version" : [ 0, 0, 2 ] },…
Thẻ: Soạn thảo trực quan Thêm một hay nhiều mục vào danh sách
("format_version" : 1, "header" : { "description" : "Việt hóa bởi Fury_VN & AnRin, Phiên bản gói: 1.19, Sử dụng cho mọi phiên bản MCBE (dưới 1.1390.2)", "name" : "Vietnamese Language", "uuid" : "23d3c219-4f6e-3aee-a570-3c81941863f6", "version" : [ 0, 0, 2 ] },…)
Thẻ: Đã được lùi sửa Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
 
{{chú thích trong bài}}
"format_version" : 1,
'''Tập tin''' (viết tắt cho '''tập thông tin'''; còn được gọi là '''tệp''', '''tệp tin'''); [[tiếng Anh]]: '''file'''; là một tập hợp của thông tin được đặt tên. Thông thường thì các tập tin này chứa trong các thiết bị lưu trữ như [[ổ đĩa cứng|đĩa cứng]], [[đĩa mềm]], [[CD]], [[DVD]] cũng như là các loại chip điện tử dùng kĩ thuật [[flash]] có thể thấy trong các ổ nhớ có [[giao diện]] USB. Nói cách khác, tập tin là một dãy các [[bit]] có tên và được chứa trong các thiết bị lưu trữ dữ liệu [[kỹ thuật số]].
"header" : {
"description" : "Việt hóa bởi Fury_VN & AnRin,
Phiên bản gói: 1.19, Sử dụng cho mọi phiên bản MCBE (dưới 1.1390.2)",
"name" : "Vietnamese Language",
"uuid" : "23d3c219-4f6e-3aee-a570-3c81941863f6",
"version" : [ 0, 0, 2 ]
},
"modules" : [
{
"description" : "Việt hóa bởi Fury_VN & AnRin,
Phiên bản gói : 1.19.0, Sử dụng cho mọi phiên bản MCBE (dưới 1.19.0.2)",
"type" : "resources",
"uuid" : "4401ec09-4e02-458c-9278-153a264f0057",
"version" : [ 0, 0, 2 ]
}
]
}
 
== Đặc điểm ==
Người dùng vô danh