Khác biệt giữa các bản “Ngụy”

không có tóm lược sửa đổi
(sửa ref)
Thẻ: Lùi sửa
'''Ngụy''' có thể là:
 
==NhàChính nướctrị==
*[[Ngụy (chính trị)]], từ dùng để chỉ một [[chính phủ bù nhìn]] do ngoại quốc lập ra để hợp thức hóa việc xâm lược và cai trị một nước khác. Ví dụ như chính phủ [[Quốc gia Việt Nam]] do Pháp lập ra, chính phủ [[Việt Nam Cộng hòa]] do Mỹ lập ra để xâm lược Việt Nam.
 
==Tên riêng==
*[[Ngụy (nước)]] (魏, 403–225 TCN), một trong bảy chư hầu trong thời kỳ [[Chiến Quốc]]
*[[Tào Ngụy]] (曹魏, 220–265), một trong ba quốc gia trong thời kỳ [[Tam Quốc]]
**[[Đông Ngụy]] (東魏, 534–550)
*[[Trạch Ngụy]] (魏, 388–392), một nước của người Đinh Linh trong thời [[Ngũ Hồ thập lục quốc]]
*[[Nhà Tây Sơn|Ngụy Tây]] là tên nhà [[Nhà Nguyễn|Nguyễn Gia Miêu]] (1802-1945) dùng để chỉ nhà [[Nhà Tây Sơn|Nguyễn Tây Sơn]] (1778–1802) <ref>{{Chú thích sách|title=ĐẠI NAM LIỆT TRUYỆN|publisher=Quốc sử quán triều Nguyễn|year=1889|pages=Tập 2 : CHÍNH BIÊN - SƠ TẬP, quyển 30}}</ref>
 
==Địa điểm==