Khác biệt giữa các bản “Hôn nhân đồng giới”

không có tóm lược sửa đổi
(Đã có ở dưới, đoạn mở đầu không cần liệt kê dài dằng dặc làm gì)
{{Hôn nhân đồng giới}}
{{Khóa-tranh chấp}}
'''Hôn nhân đồng giới''' hay '''hôn nhân đồng tính''' là [[hôn nhân]] giữa hai người có cùng [[giới tính sinh học]].
'''Hôn nhân đồng giới''' hay '''hôn nhân đồng tính''' là [[hôn nhân]] giữa hai người có cùng [[giới tính sinh học]]. Hôn nhân đồng giới có khi còn được gọi là "hôn nhân bình đẳng" hay "bình đẳng hôn nhân", thuật ngữ này thường được sử dụng phổ biến từ những người ủng hộ<ref name=Pratt/><ref name=ChicagoPhoenix/><ref name=HumanRightCommissionNewZealand/><ref name=Mulholland/><ref name=TheAdvocate/>. Việc hợp pháp hoá hôn nhân đồng giới còn được mô tả bằng thuật ngữ "định nghĩa lại hôn nhân" từ các trường phái có quan điểm đối lập.<ref name=Babione/><ref>{{chú thích web|title=State lacks authority to redefine marriage, says bishop|url=http://www.catholicnewsagency.com/news/state-lacks-authority-to-redefine-marriage-says-bishop/|work=Catholic News Agency|publisher=CNA|access-date =ngày 20 tháng 12 năm 2013|date=ngày 7 tháng 6 năm 2013}}</ref><ref>{{chú thích báo|title=Redefining marriage, one dictionary at a time|url=http://www.msnbc.com/hardball/redefining-marriage-one-dictionary-time|access-date =ngày 20 tháng 12 năm 2013|newspaper=MSNBC|date=ngày 18 tháng 7 năm 2013|author=Will Rabbe}}</ref>
 
'''Hôn nhân đồng giới''' hay '''hôn nhân đồng tính''' là [[hôn nhân]] giữa hai người có cùng [[giới tính sinh học]]. Hôn nhân đồng giới có khi còn được gọi là "hôn nhân bình đẳng" hay "bình đẳng hôn nhân", thuật ngữ này thường được sử dụng phổ biến từ những người ủng hộ<ref name=Pratt/><ref name=ChicagoPhoenix/><ref name=HumanRightCommissionNewZealand/><ref name=Mulholland/><ref name=TheAdvocate/>. Việc hợp pháp hoá hôn nhân đồng giới còn được mô tả bằng thuật ngữ "định nghĩa lại hôn nhân" từ các trường phái có quan điểm đối lập.<ref name=Babione/><ref>{{chú thích web|title=State lacks authority to redefine marriage, says bishop|url=http://www.catholicnewsagency.com/news/state-lacks-authority-to-redefine-marriage-says-bishop/|work=Catholic News Agency|publisher=CNA|access-date =ngày 20 tháng 12 năm 2013|date=ngày 7 tháng 6 năm 2013}}</ref><ref>{{chú thích báo|title=Redefining marriage, one dictionary at a time|url=http://www.msnbc.com/hardball/redefining-marriage-one-dictionary-time|access-date =ngày 20 tháng 12 năm 2013|newspaper=MSNBC|date=ngày 18 tháng 7 năm 2013|author=Will Rabbe}}</ref>
 
Hôn nhân đồng giới là vấn đề gây tranh cãi gay gắt giữa những người ủng hộ và phản đối, đôi khi còn gây ra [[chia rẽ xã hội]] sâu sắc. Những người ủng hộ hôn nhân đồng giới cho rằng việc hợp pháp hoá kiểu hôn nhân này là để đảm bảo [[nhân quyền]], sự bình đẳng giữa các [[xu hướng tính dục]] và giảm được phân biệt đối xử trong xã hội. Họ cũng cho rằng con nuôi của các cặp đồng tính sẽ được lợi khi cặp đồng tính đó có tình trạng hôn nhân hợp pháp<ref>{{chú thích web | url = http://chicagophoenix.com/2012/12/13/illinois-marriage-equality-vote-january/ | tiêu đề = Vote on Illinois marriage equality bill coming in January: sponsors: Chicago Phoenix | author = | ngày = | ngày truy cập = 4 tháng 12 năm 2014 | nơi xuất bản = Chicago Phoenix | ngôn ngữ = }}</ref><ref>{{chú thích web |title= Commission endorses marriage and adoption equality |url= http://www.hrc.co.nz/human-rights-environment/sexual-orientation-and-gender-identity/commission-endorses-marriage-and-adoption-equality |publisher= Human Right Commission New Zealand |date= No date |access-date= ngày 23 tháng 12 năm 2012 |archive-date= 2012-12-02 |archive-url= https://web.archive.org/web/20121202132031/http://www.hrc.co.nz/human-rights-environment/sexual-orientation-and-gender-identity/commission-endorses-marriage-and-adoption-equality }}</ref><ref>{{chú thích web | url = http://www.guardian.co.uk/politics/2012/sep/27/ed-miliband-gay-wedding-equality | tiêu đề = Ed Miliband calls for gay marriage equality | author = | ngày = | ngày truy cập = 4 tháng 12 năm 2014 | nơi xuất bản = the Guardian | ngôn ngữ = }}</ref><ref name="Ring">{{chú thích web | url = http://www.advocate.com/politics/marriage-equality/2012/12/20/newt-gingrich-accepts-marriage-equality-inevitable | tiêu đề = Newt Gingrich Accepts Marriage Equality as Inevitable | author = | ngày = | ngày truy cập = 4 tháng 12 năm 2014 | nơi xuất bản = Advocate.com | ngôn ngữ = }}</ref> Những nhóm ủng hộ đồng tính coi bình đẳng hôn nhân là mục tiêu sau khi đã có quyền bình đẳng của người da màu, của phụ nữ và các tôn giáo.<ref name="Ring">{{chú thích báo |url= http://www.advocate.com/politics/marriage-equality/2012/12/20/newt-gingrich-accepts-marriage-equality-inevitable |title=Newt Gingrich: Marriage Equality Inevitable, OK |author=Ring, Trudy |work =The Advocate |location=Los Angeles |date=ngày 20 tháng 12 năm 2012 |quote=He [Newt Gingrich] noted to HuffPo that he not only has a lesbian half-sister, LGBT rights activist Candace Gingrich, but has gay friends who've gotten married in Iowa, where their unions are legal. Public opinion has shifted in favor of marriage equality, he said, and the Republican Party could end up on the wrong side of history if it continues to go against the tide.}}</ref><ref>{{chú thích web | url = http://www.huffingtonpost.com/2012/05/09/shep-smith-obama-21st-century-gay-marriage_n_1503849.html | tiêu đề = Shep Smith: 'The President Of The United States, Now In The 21st Century' | author = | ngày = | ngày truy cập = 24 tháng 12 năm 2014 | nơi xuất bản = The Huffington Post | ngôn ngữ = }}</ref><ref>{{chú thích web | url = http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22167814 | tiêu đề = Same | author = | ngày = | ngày truy cập = 24 tháng 12 năm 2014 | nơi xuất bản = | ngôn ngữ = }}</ref><ref>{{chú thích web | url = https://books.google.com.vn/books?id=C7yn6a6oJiEC&pg=PA93&lpg=PA93&dq=21+century+of+same-sex+marriage&source=bl&ots=t4oypobZ6K&sig=51HseMOO9kXJUavpmlnIrE7yqmM&hl=vi&sa=X&ei=AVWaVP3zGYKzuATIiYLQAw&ved=0CGEQ6AEwBw#v=onepage&q=21%20century%20of%20same-sex%20marriage&f=false | tiêu đề = 21st Century Issues in America | author = | ngày = | ngày truy cập = 24 tháng 12 năm 2014 | nơi xuất bản = Google Books | ngôn ngữ = }}</ref><ref name="psychological">{{chú thích web|url= http://www.apa.org/about/governance/council/policy/gay-marriage.pdf|title=Resolution on Sexual Orientation and Marriage|year=2004|author=American Psychological Association|access-date =ngày 10 tháng 11 năm 2010}}</ref><ref name="asa">{{chú thích web|url=http://www2.asanet.org/public/marriage_res.html|author=American Sociological Association|title=American Sociological Association Member Resolution on Proposed U.S. Constitutional Amendment Regarding Marriage|access-date=ngày 10 tháng 11 năm 2010|archive-date=2007-08-12|archive-url=https://web.archive.org/web/20070812175917/http://www2.asanet.org/public/marriage_res.html}}</ref><ref name="amici">{{chú thích web|url=http://www.ca9.uscourts.gov/datastore/general/2010/10/27/amicus29.pdf|title=Brief of the American Psychological Association, The California Psychological Association, the American Psychiatric Association, and the American Association for Marriage and Family Therapy as amici curiae in support of plaintiff-appellees&nbsp;– Appeal from United States District Court for the Northern District of California Civil Case No. 09-CV-2292 VRW (Honorable Vaughn R. Walker)|access-date =ngày 5 tháng 11 năm 2010}}</ref><ref name=cpa2006>{{chú thích web|title=Marriage of Same-Sex Couples &nbsp;– 2006 Position Statement|url=http://www.cpa.ca/cpasite/userfiles/Documents/Practice_Page/Marriage_SameSex_Couples_PositionStatement.pdf|publisher=[[Canadian Psychological Association]]|access-date=ngày 28 tháng 9 năm 2012|archive-date=2012-07-07|archive-url=https://web.archive.org/web/20120707191052/http://www.cpa.ca/cpasite/userfiles/Documents/Practice_Page/Marriage_SameSex_Couples_PositionStatement.pdf}}</ref><ref name=pediatrics>{{Cite journal|author=Pawelski JG, Perrin EC, Foy JM, et al.|title=The effects of marriage, civil union, and domestic partnership laws on the health and well-being of children|journal=Pediatrics|volume=118|issue=1|pages=349–64|date=July 2006|pmid=16818585|doi=10.1542/peds.2006-1279}} available online: http://pediatrics.aappublications.org/cgi/content/full/118/1/349</ref> Ngược lại, những người khác phản đối hôn nhân đồng giới vì họ cho rằng kiểu gia đình này có những khiếm khuyết (trẻ em được nuôi bởi cặp đồng tính sẽ dễ gặp tổn thương tâm lý và lệch lạc hành vi, hôn nhân đồng tính thường không bền vững, không có khả năng duy trì nòi giống, làm sụt giảm giá trị của [[hôn nhân]] trong văn hóa xã hội, thúc đẩy tình trạng làm cha/mẹ đơn thân...), do vậy nếu chấp thuận và để hôn nhân đồng tính nhân rộng thì sẽ gây tác hại cho [[xã hội]] và [[trẻ em]].