Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Ký hiệu cờ vua đại số”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Soạn thảo trực quan Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Không có tóm lược sửa đổi
Một lượt đi (cả quân trắng & đen) được viết dưới dạng:
 
''"Số thứ tự của lượt. Tên nước quân trắng [dấu cách] Tên nước quân đen"''
 
Ví dụ: 1. e4 e5
82

lần sửa đổi