Khác biệt giữa các bản “Thì hiện tại đơn”

Thêm chú thích về việc khi nào thêm đuôi -es sau động từ
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
(Thêm chú thích về việc khi nào thêm đuôi -es sau động từ)
Nó được gọi là ''simple'' (đơn giản) vì cấu trúc hình thành bao gồm một từ đơn (như ''write'' hoặc ''writes''), khác với các thì hiện tại khác như [[thì hiện tại tiếp diễn]] (''is writing'') và [[thì hiện tại hoàn thành]] (''has written'').
 
Đối với [[chủ ngữ]] I/You/We/They thì động từ khi sử dụng thì này sẽ là dạng nguyên mẫu, không chia. Ngược lại, đối với các [[chủ ngữ]] ở [[ngôi thứ 3 số ít]] như She/He/It thì chia động từ bằng cách thêm đuôi '''-s''' hoặc '''-es''' ở cuối động từ. Đuôi '''-es''' được sử dụng với các từ có tận cùng là "o","ch","sh","x","s".
 
Riêng động từ tận cùng bằng “ '''y''' ” mà trước là một [[phụ âm]] thì đổi “ '''y''' ” thành “ '''i''' ” rồi mới thêm đuôi <nowiki>''</nowiki> '''es <nowiki>''</nowiki>'''.