Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Wikipedia:Tiêu chí xóa nhanh”

Tiêu chí này áp dụng với những bài viết chỉ có một mục đích duy nhất là [[quảng cáo]] hoặc quảng bá cho một công ty, sản phẩm, dịch vụ hay cá nhân và cần được viết lại nếu muốn đáp ứng yêu cầu bách khoa. Nhưng cũng cần chú ý rằng không phải mọi bài viết về công ty, sản phẩm, dịch vụ hay cá nhân nào cũng là quảng cáo mà cần xem xét dựa vào cả văn phong, cách trình bày bài cũng như [[Wikipedia:Độ nổi bật|độ nổi bật]] của bài.
 
Tiêu chí này là một trong những tiêu chí xóa nhanh thường xuyên được áp dụng ở Wikipedia. Quản trị viên nên theo dõi thêm nhật trình của '''[[https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=%C4%90%E1%BA%B7c_bi%E1%BB%87t:Nh%E1%BA%ADt_tr%C3%ACnh_sai_ph%E1%BA%A1m&wpSearchFilter=100| bộ lọc sai phạm thứ 100]]''' để biết một số nội dung quảng cáo đã bị chặn.
 
*{{Tl|Db-c9}}, {{Tl|Db-quangcao}}, {{Tl|Db-spam}}, {{Tl|Db-advert}}, {{Tl|Db-advertising}}, {{Tl|Db-promo}}, {{Tl|Db-adv}}