Khác biệt giữa các bản “Minh Tuyên Tông”

không có tóm lược sửa đổi
| thụy hiệu = <font color = "grey">Hiến Thiên Sùng Đạo Anh Minh Thần Thánh Khâm Văn Chiêu Vũ Khoan Nhân Thuần Hiếu '''Chương Hoàng đế'''</font><br>(憲天崇道英明神聖欽文昭武寬仁純孝章皇帝)
| cha = [[Minh Nhân Tông]]
| mẹ = [[Trương hoàng hậu (Minh Nhân Tông)|Thành Hiếu Chiêu Hoàng hậu]]
| sinh = {{ngày sinh|1398|2|25}}<ref>Ngày tháng lấy theo [[lịch Julius]].</ref>
| mất = {{Death date and age|1435|1|31|1398|2|25|df=y}}