Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Tuấn Anh (nghệ sĩ cải lương)”

Tuấn Anh đóng vai Ngân trong Audio Lỡ nhịp cầu duyên do Dihavina phát hành 1993
(Thêm tuồng Kiếp hoa sầu, Tuấn Anh vai Hữu)
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017 Thêm một hay nhiều mục vào danh sách
(Tuấn Anh đóng vai Ngân trong Audio Lỡ nhịp cầu duyên do Dihavina phát hành 1993)
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017 Thêm một hay nhiều mục vào danh sách
* ''Hòn vọng phu (Dã Tràng)''
* ''Kiếp hoa sầu (Hữu)''
* ''Lỡ nhịp cầu duyên'' (Ngân)
* ''Mẹ ghẻ con chồng (Sen)''
* ''Một kiếp bèo mây (Nam)''