Khác biệt giữa các bản “Danh sách tập phim Digimon Adventure:”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
| first_aired = {{Start date|2020|4|5}}
| last_aired =
| num_episodes = 5557 ''(tính đến ngày 418 tháng 7 năm 2021)''
| prev_season = [[Danh sách tập phim Digimon Universe: Appli Monsters|''Digimon Universe:<br>Appli Monsters'']]
}}
| color8 = #2EE866
| link8 = #Digimon Adventure:
| episodes8 = 5557*
| start8 = {{Start date|2020|4|5}}
| end8 =
}}
:''* Tính đến ngày 418 tháng 7 năm 2021''
 
==Danh sách tập==
{{Japanese episode list/sublist|Danh sách tập phim Digimon Adventure:
| EpisodeNumber = 56
| VietnameseTitle = SóiKim vàngLang đêm trăng nonkhuyết
| RomajiTitle = mikazukiMikazuki no kinrou
| KanjiTitle = {{ruby|三日月|みかづき}}の{{ruby|金狼|きんろう}}
| OriginalAirDate = {{start date|2021|7|411}}
| ShortSummary =
| LineColor = 2EE866
}}
|-
{{Japanese episode list/sublist|Danh sách tập phim Digimon Adventure:
| EpisodeNumber = 57
| VietnameseTitle = Tiếp xức từ sự diệt vong
| RomajiTitle = Hametsu kara no Kontakuto
| KanjiTitle = {{ruby|破滅|はめつ}}からの{{ruby|接触|コンタクト}}
| OriginalAirDate = {{start date|2021|7|18}}
| ShortSummary =
| LineColor = 2EE866
}}
|-
{{Japanese episode list/sublist|Danh sách tập phim Digimon Adventure:
| EpisodeNumber = 58
| VietnameseTitle = Hikari sự sống mới
| RomajiTitle = Hikari Aratana inochi
| KanjiTitle = ヒカリ {{ruby|新|あら}}たな{{ruby|命|いのち}}
| OriginalAirDate = {{start date|2021|7|25}}
| ShortSummary =
| LineColor = 2EE866
}}
|}
|}
</onlyinclude>