Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Thảo luận:Kiểm duyệt và phân loại phim”

#{{yk}} Ủng hộ bạn Danh xóa quách 19k byte đó. Toàn thông tin không nguồn, mang tính định hướng, thiên vị về phía nhà nước. [[Thảo luận Thành viên:Băng Tỏa|<span style="background:hotpink;color:white;border-radius:4px;">&nbsp;Băng&nbsp;Tỏa&nbsp;</span>]] 20:11, ngày 17 tháng 7 năm 2021 (UTC)
#{{YK}} Bạn {{ping|Tonggiang123}} chắc không còn ý kiến gì khác. Tôi sẽ xoá ngay. [[User:NguoiDungKhongDinhDanh|<span style="font-weight:bold;background-image:linear-gradient(90deg,red,yellow,cyan);color:transparent;background-clip:text;-webkit-background-clip:text">Người Dùng Không Định Danh</span>]]<sup>[[User talk:NguoiDungKhongDinhDanh|<span style="font-weight:bold;background-image:linear-gradient(90deg,cyan,purple,black);color:transparent;background-clip:text;-webkit-background-clip:text">Đặt tên cho tôi</span>]]</sup> 20:14, ngày 17 tháng 7 năm 2021 (UTC)
##{{YK}}Ai bảo là tôi không có ý kiến gì khác vậy. Tôi phản đối việc xóa thông tin, ngắn gọn là thế. Một số đoạn bạn bảo là "không khách quan" rồi đòi xóa. Thứ nhất, theo quy định wiki thì đã có bảng "tính trung lập" để người viết chỉnh sửa lại câu từ và người đọc lưu ý về những nội dung này, chứ không yêu cầu xóa (nhiều bài có treo bảng "tính trung lập", chẳng lẽ lại xóa hết cả bài). Thứ hai, tôi hỏi bạn thế nào là "không khách quan", nguyên tắc là nguồn có nội dung thế nào thì phải đưa vào bài đúng như vậy, nguồn viết là "nhiều phim trên mạng vi phạm Luật điện ảnh, nhiều MV nội dung phản cảm", vậy thì thông tin trong bài cũng như vậy thôi, vậy thì không khách quan ở đâu (viết khác thì hóa ra là xuyên tạc nguồn à).[[Thành viên:Tonggiang123|Tonggiang123]] ([[Thảo luận Thành viên:Tonggiang123|thảo luận]]) 03:05, ngày 18 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 
== Thảo luận ==