Khác biệt giữa các bản “Công nghiệp hóa”

n
Liên Hiệp Quốc → Liên Hợp Quốc
Thẻ: Lùi lại thủ công
n (Liên Hiệp Quốc → Liên Hợp Quốc)
Theo báo cáo của [[Quỹ Tiền tệ Quốc tế|Quỹ tiền tệ quốc tế]], Hoa Kỳ là quốc gia có sản lượng công nghiệp đứng đầu thế giới năm 2005, tiếp sau nó là [[Nhật Bản]] và [[Trung Quốc]].
 
Cơ chế phát triển chủ đạo hiện nay theo các tổ chức tổ chức phát triển quốc tế ([[Ngân hàng Thế giới|Ngân hàng thế giới]], [[Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế|OECD]], các tổ chức của [[Liên HiệpHợp Quốc|Liên hợp quốc]] và các tổ chức tương tự quốc tế khác) là giảm nghèo. Cơ chế này vẫn nhấn mạnh vào sự tăng trưởng kinh tế, nhưng tin rằng các chính sách công nghiệp hóa truyền thống không mang lại hiệu quả dài hạn. Việc tạo ra và hỗ trợ những ngành công nghiệp nội địa kém hiệu quả là vô ích trong một thế giới tự do thương mại hiện nay.
 
=== Việt Nam ===