Khác biệt giữa các bản “Yvette Andréyor”

Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
==Hình ảnh==
<gallery class="left" caption="" widths="190px" heights="190px">
File:Yvette Andréyor in Judex.jpg| Yvette Andréyor trong vai nhân vật Jacqueline trong loạt phim Judex (1916).
File:Judex - René Cresté et Yvette Andréyor.jpg|René Cresté và Yvette Andréyor trong ''The New Mission of Judex'', phần 1 năm 1917
File:Yvette Andréyor.jpg | Ảnh chân dung Yvette Andréyor thập niên 1910
</gallery>