Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Cơ chế Higgs”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
{{Lý thuyết trường lượng tử}}
{{Mô hình chuẩn của vật lý hạt}}
 
Trong [[vật lý hạt]], '''cơ chế Brout-Englert-Higgs''' là một quá trình trong đó các [[boson gauge]] của [[lý thuyết gauge]] có thể nhận được khối lượng khác 0 thông qua sự [[phá vỡ đối xứng tự phát]].