Khác biệt giữa các bản “Thể loại:Lịch sử chủ nghĩa vô trị”

n
MrMisterer đã đổi Thể loại:Lịch sử chủ nghĩa vô chính phủ thành Thể loại:Lịch sử chủ nghĩa vô trị: Một phần trong quá trình chuyển đổi từ "vô chính phủ" thành "vô trị" trên vi wiki (xem lý do tại trang cá nhân của mình)
n
n (MrMisterer đã đổi Thể loại:Lịch sử chủ nghĩa vô chính phủ thành Thể loại:Lịch sử chủ nghĩa vô trị: Một phần trong quá trình chuyển đổi từ "vô chính phủ" thành "vô trị" trên vi wiki (xem lý do tại trang cá nhân của mình))