Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Dầu Giây”

*Điều chỉnh 14,07 km² diện tích tự nhiên và 42 người của xã Xuân Thạnh vào xã Bàu Hàm 2
*Điều chỉnh 8,79 km² diện tích tự nhiên và 4.266 người của xã Xuân Thạnh vào xã Hưng Lộc
*Thành lập thị trấn Dầu Giây trên cơ sở toàn bộ 14,14 km² diện tích tự nhiên và 23.309 người của xã Xuân Thạnh sau khi điều chỉnh địa giới hành chính.
 
== Hành chính ==